AFIR

Fonduri europene PNDR: cum se face corect instalarea tanarului fermier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Tinerii fermieri, in varsta de 40 ani, au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Instalarea tanarului fermier este un proces care trebuie sa fie inceput si sa fie in curs de desfasurare la momentul depunerii Cererii de finantare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submasuri.

Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I:

Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.

Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de finantare pentru aceasta submasura.

Etapa II:

Depunerea si inregistrarea Cererii de finantare insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de finantare), precum si documentele anexa.

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III:

Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata).

Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Planul de afaceri trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii:

Indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata!

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz).

Tanarul fermier (care se instaleaza) trebuie sa isi stabileasca domiciliul4 in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit).

In cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata).

Sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia.

Prin Planul de afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta/moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE