septembrie 28, 2021

AFIR

Fonduri europene PNDR: ce criterii trebuie sa indepliniti pentru a accesa 15.000 euro pentru ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene, in agricultura, este Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, prin intermediul careia agriculturii pot accesa un sprijin financiar in valoare de 15.000 de euro pe proiect.

In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
 • sa fie persoane juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
 • sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata sau/si societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1).
 • sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica;
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.
 • sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica;
 • sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.
 • sa prezinte un Plan de Afaceri
 • nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-2020;
 • o exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura;
 • in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului);
 • in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptand cultura de capsuni in spatii protejate si pepinierele, acestea putand fi infiintate pe intreg teritoriul national.
 • implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect
 • sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat subasura 6.3.

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru solicitant/ beneficiar, cat si pentru cedenti. Nu este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Se vor verifica, incepand cu momentul inregistrarii solicitantului, istoricul si continuitatea activitatii microintreprinderii/ intreprinderii mici pentru a se evita faramitarea exploatatiilor, in vederea accesarii fondurilor FEADR, prin prezentarea de catre acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.
 • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

Beneficiarii acestei submasuri, au obligatia:

 • de a mentine cel putin dimensiunea economica (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul, pentru perioada de derulare (implementare si monitorizare) a proiectului, respectiv de maximum 6 ani (maximum 8 ani pentru exploatatiile pomicole)
 • de a nu reduce suprafata exploatatiei din anul 0 si din anul tinta

Urmatoarele categorii de solicitanti/ beneficiari pot depune proiecte aferente masurilor/ submasurilor de investitii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea urmatoarei conditii:

 • solicitantii/beneficiarii, dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea Contractelor/ Deciziilor de Finantare.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte masuri care privesc activitati agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, pana la acordarea celei de-a doua transe de sprijin.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pana la acordarea celei de-a doua transe de sprijin pe urmatoarele submasuri: 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a finantate prin PNDR 2014-2020. Este permisa accesarea submasurii non-agricole 6.2/ 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.3, dar prin Cereri de Finantare diferite.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 2 sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE