Fonduri europene pentru tineri fermieri: s-a lansat versiunea finala a Ghidului solicitantului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a lansat recent versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, schema de finantare care beneficiaza in acest an de o alocare totala de 170 de milioane de euro fonduri europene (136 milioane euro – zona non-montana si 34 milioane de euro – zona montana).

Solicitantii vor putea sa-si depuna proiectele de finantare pentru aceasta submasura incepand cu data de 3 mai pana la 31 iulie, ora 17.00, potrivit unei comunicat al Ministerului Agriculturii.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat in cadrul acestei Masuri consta in: (a) ajutor la infiintarea intreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri; „Tânarul fermier reprezinta, conform art. 2, alin. (1n) „o persoana cu vârsta de pâna la 40 de ani (inclusiv cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii”.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tânarului fermier. Astfel, prin indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri, se considera ca tânarul fermier s-a instalat si sprijinul acordat prin FEADR si-a atins obiectivul strategic.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

– tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

– persoana juridica cu mai multi actionari unde un tânar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; sa fie inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

  • persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoana fizica autorizata (PFA); ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale (II); ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale (IF).
  • asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura. In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot/ sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala, cât si celor din teritoriul ITI. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de finantare.

Procesul de instalare a tanarului fermier

Instalarea tânarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I: Inregistrarea tânarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, având pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.

Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de finantare pentru aceasta submasura.

Etapa II: Depunerea si inregistrarea Cererii de finantare insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de finantare), precum si documentele anexa.

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III: Instalarea tânarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata).

Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

In situatia in care, o exploatatie se preia de la propria Persoana Fizica, aceasta trebuie sa preia integral exploatatia agricola detinuta, fara a primi punctaj la selectie. De asemenea, preluarea unei exploatatii de la sot/sotie trebuie sa fie integrala si nu beneficiaza de punctaj la selectie, pentru preluarea integrala a exploatatiilor agricole. Este interzisa tertilor folosinta sau administrarea exploatatiei agricole beneficiara de sprijin.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de: 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO si de 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de afaceri.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE