Fonduri europene pentru tineri fermieri: cum sunt selectionate proiectele pentru finantare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au o varsta de pana in 40 ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile de maximum 50.000 euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din PNDR 2020.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finantare.

Cererile de Finantare care au punctajul estimat (evaluare/pre‐scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse in luna respectiva, ci in luna aferenta pragului de calitate in care acestea se incadreaza.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) si sa il mentioneze in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de Afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite.

Proiectele al caror punctaj va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii/ trimestrului/ respectiv, vor fi declarate neconforme si nu vor mai intra in procesul de selectie. Solicitantii vor putea redepune proiectele o singura data in cadrul sesiunii continue de depunere.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mentionate mai jos.

Un prim principiu luat in calcul vizeaza sectorul prioritar pentru care se realizeaza investitia. De exemplu, pentru vegetal, daca solicinatul isi propune sa planteze legume (se refera atât la legumele in câmp cât si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), inclusiv producere de material saditor/samânta de legume, beneficiarul va primi 30 puncte.

Pentru producerea de samânta /material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptând cele pentru legumicultura se vor acorda 25 de puncte, iar pentru pomicultura, exceptând pepinierele pomicole – 20 de puncte.

In sectorul zootehnic, vor fi acordate 30 de puncte pentru cei care isi propun sa creasca bovine (sunt incluse si bubalinele), apoi 25 de puncte pentru apicultura si 20 de puncte pentru ovine si caprine.

Un alt principiu luat in considerare este cel al comasarii exploatatiilor având in vedere numarul exploatatiilor preluate integral. Astfel, pentru solicitantul care preia integral minim trei exploatatii agricole se vor acorda 15 puncte, pentru cel care preia integral doua exploatatii – 10 puncte, iar pentru cel care preia cel putin una – 5 puncte.

De asemenea, un alt principiu este cel al nivelului de calificare in domeniul agricol:

  • Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol – 25 puncte
  • Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol – 20 puncte
  • Formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala – 10 puncte

Un alt principiu este cel al potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate. Astfel, daca proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat se vor acorda 25 puncte, iar daca proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu 20 puncte.

Totodata, un ultim principu este cel al raselor/ soiurilor autohtone. Daca solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate si se vor regasi in Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din România elaborat de catre ISTIS) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului, acesta va primi 5 puncte.

Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a solicitantului. Punctajul minim pentru aceasta submasura este de 25 puncte.

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de Afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului si pe toata perioada Contractului de Finantare (perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de: 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO si de 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de Afaceri, fara a depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de Afaceri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE