Fonduri europene pentru tineri fermieri: 25.000 de euro pentru utilaje agricole

Facebook
Twitter

Printr-un proiect de investiții cu fonduri europene nerambursabile, tânărul  Iulian Munteanu, din comuna Orodel, județul Dolj, și-a achiziționat utilaje agricole în valoare totală de peste 50.000 de euro.

Proiectul, finanțat prin Axa 1 a Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”, a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 25.077 de euro, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Iulian Munteanu își desfășoară activitatea în sectorul agricol, domeniu care face obiectul Măsurii 121 din PNDR, care promovează și sprijină investițiile în cadrul exploatațiilor agricole.

La momentul completării cererii de finanțare, tânărul întreprinzător din satul doljean Călugărei nu deținea echipamentele agricole necesare întreținerii culturilor de plante și leguminoase și nu avea capacitatea de a realiza pe cont propriu toate etapele tehnologice de exploatare a terenului pe care îl lucra.

Pentru proiectul de modernizare a exploatației, dosarul de finanțare a fost depus în iunie 2012. Deși verificarea eligibilității a durat foarte mult, Iulian Munteanu a semnat contractul de finanțare în februarie 2014. La sfârșitul lunii martie a aceluiași an, beneficiarul a început procedura de achiziție și a selectat furnizorul de utilaje.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității fermei beneficiarului printr-o utilizare mai bună a resurselor materiale, umane și a factorilor de producție. Altfel spus, adaptarea ei la standardele comunitare. Atingerea obiectivului propus a fost posibilă prin luarea în calcul a factorilor legați de obținerea unui randament crescut și a unor produse de calitate superioară, cu valoare adăugată mare, prin achiziționarea de utilaje agricole performante, respectiv un tractor și un plug. Activitatea fermei este axată în special pe cultivarea de grâu, orz (într-o mai mică măsură, porumb) și mazăre.

Localizarea exploatației agricole într-o zonă cu soluri fertile și cu tradiție în cultura păioaselor și a legumelor justifică efectuarea investiției. În prezent, utilajele achiziționate asigură desfășurarea optimă a procesului de cultivare, tehnologiile performante folosite conducând la obținerea de produse de calitate și a unor randamente sporite de producție.

În ciclurile de cultivare sunt respectate toate etapele fluxului tehnologic, în conformitate cu legislația în vigoare din domeniul sanitar și de mediu, lucrările se efectuează astfel încât să fie prevenită degradarea solului și să fie menținută starea de fertilitate a acestuia, mulțumită utilizării de utilaje performante, cu consumuri reduse și fără pierderi de combustibil.

Implementarea proiectului din satul Călugărei a condus la valorificarea directă a terenului deținut de beneficiar, reducerea semnificativă a costurilor de producție, creșterea rentabilității economice și obținerea de venituri stabile. Totodată, activitatea fermei a fost semnificativ extinsă, fiind lucrate suprafețe mai mari de teren, într-un timp mai scurt, cu obținerea unei producții mai bune la hectar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE