AFIR

Fonduri europene pentru tineri fermieri: 10 lucruri de care trebuie sa tii cont

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Accesarea fondurilor europene poate fi un succes, daca fermierii se informeaza cat mai bine in ceea ce priveste conditiile de eligibilitate. StiriAgricole.ro va prezinta in cadrul acestui articol principalele zece lucuri de care trebuie sa tineti cont atunci cand accesati bani europeni pentru tineri fermieri, prin PNDR.

1. Ce care vor sa obtina fonduri europene prin masura 6.1 trebuie sa fie in varsta de pana la 40 de ani (inclusiv cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii cererii. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tanarului fermier. Astfel, prin indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri, se considera ca tanarul fermier s-a instalat si sprijinul acordat prin FEADR si-a atins obiectivul strategic.

2. Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

3. Asociatul majoritar (50%+1) care participa la capitalul si managementul persoanei juridice va indeplini calitatea de tanar fermier in conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 si va respecta dispozitiile aplicabile atat tanarului fermier care se stabileste in calitate de unic sef al exploatatiei, cat si tanarului fermier care exercita controlul efectiv asupra persoanei juridice in conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.

4. Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura. In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot/ sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala, cat si celor din teritoriul ITI. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de finantare.

5. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate. In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

6. Actiunile cuprinse in Planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ conditiilor minime si suplimentare vor fi consistente astfel incat sa se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploatatie si cuantumul sprijinului.

7. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, tanarul fermier care urmeaza a se instala, trebuie sa detina cel putin 50%+1 din actiuni, exercitand control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*in cazul exploatatiilor pomicole).

8. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare la AFIR.

9. Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid.

10. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri).

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE