Fonduri europene pentru investitii in infrastructura de acces. Cum pot fi obtinute?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a publicat, pe pagina proprie, Ghidul solicitantului pentru obtinerea sprijinului financiar acordat prin submasura 4.3 –componenta infrastructura de acces agricola din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Submasura finanteaza Investitiile pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – componenta infrastructura de acces agricola.

Sesiunea pentru primirea cererilor de finantare se va desfasura on-line in intervalul 28 octombrie 2021, ora 9.00 – 27 ianuarie 2022, ora 16.00. Suma totala disponibila pentru investitii in cadrul acestei sesiuni este de aproape 105 milioane euro.

Scopul investitiilor sprijinite prin submasura 4.3-A trebuie sa fie imbunatatirea performantei economice a fermelor si facilitarea modernizarii acestora, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, dar si pentru a asigura diversificarea agricola. In mod direct, finantarea pe care o pot obtine unitatile administrativ teritoriale prin PNDR trebuie sa asigure imbunatatirea accesibilitatii exploatatiilor agricole prin realizarea sau modernizarea cailor de acces, asigurand totodata o mai buna aprovizionare si un acces mai facil catre consumatori si pietele de desfacere.” a precizat Directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Mihai MORARU.

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 1.000.000 Euro pentru un proiect.

Beneficiari ai submasurii sunt unitatile administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Una din conditiile de finantare este ca investitia sa fie racordata la un drum existent. Totodata, solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii sau a dreptului de administrare a terenului pe care se realizeaza investitia.

Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

INFORMATII SUPLIMENTARE

Modificarile aduse Ghidului solicitantului pentru sesiunea din 2021 au ca scop alinierea la noile prevederi din legislatia nationala si europeana, dar si simplificarea procedurii de depunere a Cererilor de finantare.

Astfel, ca urmare a modificarii si completarii HG 226/2015[1] solicitantii trebuie sa faca dovada, la depunerea Cererii de finantare, ca au demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului. In acest sens, prin Declaratie pe propria raspundere solicitantul se angajeaza ca va depune, la contractare, documentul final emis de autoritatea teritoriala competenta de protectia mediului.

Tot in conformitate cu noile prevederi din HG 226/2015 s-a prevazut posibilitatea de a prelungi durata de executie a contractului de finantare doar in cazul in care au fost efectuate plati de minimum 45% din valoarea ajutorului public nerambursabil contractat. Este prevazuta, de asemenea, posibilitatea de prelungire a termenului pentru depunerea cererii pentru prima transa de plata (de 6/ 12 luni) cu cel mult 3 luni, cu plata penalitatilor aferente mentionate in contractul de finantare.

Pentru aceasta sesiune s-a introdus conditia de eligibilitate care prevede ca, in cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunarii, solicitantul trebuie sa prezinte avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila pentru Delta Dunarii (SIDD DD).

Ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 57/2019 – Codul administrativ, s-au introdus precizari privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT), precum  si modalitatea de actualizare a acestuia.

Au fost introduse costuri medii totale pe km de investitie in functie de tipurile de drum, costuri care vor trebui avute in vedere la incadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului per km de investitie.

Evident, este prevazuta posibilitatea utilizarii de catre solicitanti a semnaturii electronice pentru semnarea documentelor depuse la AFIR.

Detalii privind tipurile de investitii si conditiile specifice accesarii de fonduri europene pentru Infrastructura de acces agricola pot fi consultate gratuit pe www.afir.info Ghidul solicitantului si anexele aferente acestuia, la sectiunea „Investitii PNDR”, pagina dedicata submasurii 4.3Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – Infrastructura de acces agricola. Cererile de finantare se depun on-line, pe site-ul Agentiei, de la momentul lansarii sesiunii.▊

[1] HOTARARE nr. 226 din 2 aprilie 2015privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE