Fonduri europene pentru fermele mici. Cati bani putem obtine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care detin in proprietate sau in folosinta o exploatatie agricola de mici dimensiuni (cu o valoare de productie standard cuprinsa intre 4.000 si 11.999 S.O. pot accesa fonduri europene prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, prin care pot primi un sprijin nerambursabil in valoare de 15.000 euro.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Ce trebuie sa contina Planul de afaceri

Pentru a fi declarati eligibili si pentru a putea incasa sprijinul aferent acestei submasuri, Planul de afaceri va trebui sa contina informatii concrete despre situatia exploatatiei noastre dar si despre cum vom cheltui banii. Iata cele mai importante aspecte:

– prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei);

– prezentarea tintelor si obiectivelor de etapa propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operationale, suplimentare – planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu si normele sanitare-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de animale, planul de amenajari pentru gestionarea gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala), conform normelor de mediu, precum si previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);

– prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor si eficacitatea exploatatiei, restructurarea si diversificarea activitatilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu si planificarea implementarii).

Conditii de implementare corecta a Planului de afaceri

– comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare;

– infiintarea platformelor/ amenajarilor privind gestionarea gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare cu respectarea conditiilor de bune practici prevazute in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor; in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma/ amenajare privind gestionarea gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de afaceri se va detalia acest aspect;

– stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata;

– in cazul in care fermierul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia;

– din Planul de afaceri trebuie sa reiasa dezvoltarea exploatatiei agricole;

Cum se va acorda sprijinul

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

-75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finantare;

-25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi 3/ 5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de afaceri

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE