Fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici

Facebook
Twitter

Agricultorii care detin ferme mici vor avea posibilitatea, de la anul, sa depuna noi proiecte pentru accesarea banilor europeni in cadrul Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din cadrul PNDR.

Cei care pot obtine asemenea finantari, de 15.000 euro, sunt fermierii care detin in proprietate sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica (4.000 – 11.999 SO – valoarea productiei standard).

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
– sa fie persoane juridice romane;
– sa actioneze in nume propriu;
– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;
– sa aiba studii minime de 8 ani clase;
– sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata şi autorizata; societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1)
– sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica;
– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat submasura 6.3. Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru solicitant/ beneficiar, cat şi pentru cedenti. Nu este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

In cadrul unei familii (sot/ sotie) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului şi sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

In ceea ce privește cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrari de contructii montaj, contractele care confera dreptul de folosinta vor fi incheiate pe o perioada egala cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor. In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/societatii.

Conditii de eligibilitate ale proiectului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa se incadreze in categoria microintreprinderilor și intreprinderilor mici
– sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica;
– sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;
– sa prezinte un Plan de afaceri;
– nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020;
– o exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura;
– in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului);
– in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptand
culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, acestea putand fi infiintate pe intreg teritoriul national.
– implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
– inaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri);

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 euro si se acorda in doua tranșe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. De asemenea, sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE