Fonduri europene pentru cooperarea din domeniile agricol si pomicol. Cum se poate accesa sprijinul

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Producatorii din sectoarele agricol si pomicol care doresc sa se asocieze cu alti actori din sectorul agro-alimentar pentru a comercializa produsele din lanturile scurte de aprovizionare, pot accesa sprijinul aferent Submasurii 16.4 si 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol, prin care pot obtine suma maxima de 100.000 de euro.

Obiectivele

Scopul submasurilor 16.4 si 16.4a, nu este doar de a facilita cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si

  • Realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice;
  • Promovarea cooperarii intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare;

Beneficiarii

Eligibile pentru accesarea sprijinului aferent acestor submasuri sunt PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/ o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/ pomicol, in functie de submasura:

  • Fermierii;
  • Organizatii neguvernamentale;
  • Consilii Locale;
  • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica

Cheltuieli eligibile

In cadrul submasurilor “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare” aferenta sectoarelor agricol si pomicol sunt sprijinite cheltuielile prevazute in planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:

Studii/planuri

Acestea cuprind:

 Elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing. Acestea reprezinta cheltuieli privind costurile generale ale proiectului si trebuie sa respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli.

Costurile de functionare a cooperarii

Pot fi efectuate dupa semnarea contractului, nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect si pot cuprinde:

 Cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor (diurna), legate de activitatile parteneriatului, conform legislatiei nationale;

 Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat in vederea asigurarii activitatii de secretariat etc.);

 Cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.

Pentru costurile de functionare a cooperarii intensitatea sprijinului este de 100%.

 Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

Este sprijinita promovarea lantului scurt si a pietei locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui numar restrans de produse comercializate prin intermediul lor.

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului

 Investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare si/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect;

 Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfa, standuri de comercializare, imobile necesare desfasurarii activitatii descrise in proiect (altele decat sediu) etc.

 Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in proiect si prestari servicii de catre acestia sau alte persoane/entitati, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE