Fonduri europene pentru agricultură: care sunt mecanismele de fraudare

Facebook
Twitter

Numeroși beneficiari ai fondurilor europene pentru agricultură spun că autoritățile le-au impus condiții artificiale care îngreunează procesul de accesare sau duc chiar la rezilierea contractelor de finanțare.

Însă, și de partea cealaltă a baricadei au fost semnalate nereguli. Dacă beneficiarii spun că nu este normal ca un contract să fie reziliat pentru că sunt doi beneficiari de fonduri europene pentru agricultură în aceeași localitate sau pentru că cei doi au apelat la același consultant sau aceeași bancă pentru cofinanțare, funcționarii care se ocupă de gestionarea fondurilor europene pentru agricultură au descoperit, la rândul lor, probleme.

„Condițiile artificiale sunt acele condiții de eligibilitate sau selecție create de solicitanți cu scopul de a se transforma din solicitanți neeligibili în solicitanți eligibili, de a spori punctajul obținut în cadrul criteriilor de selecție sau de a lua mai mulți bani”, ne-au comunicat reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Condițiile artificiale sunt aplicabile în mai multe situații. Spre exemplu, atunci când solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanților eligibili, adevăratul beneficiar al finanțării nu este microîntreprindere și, ca atare, înființează o nouă societate pentru a se încadra la categoria impusă de regulamente, sau adevăratul beneficiar al finanțării este în dificultate economică, situație în care nu ar fi eligibil și creează o nouă entitate care se încadrează la categoria impusă de regulamente.

Un alt caz tipic este cel în care solicitantul dorește obținerea finanțării pentru un proiect cu o valoare mai mare decât se poate rambursa legal. De exemplu, conform regulii de minimis, plafonul este de maximum 200.000 euro în 3 ani fiscali. În acest caz, adevăratul beneficiar „împarte” adevăratul proiect în mai multe proiecte mai mici pe care, direct sau indirect, le coordonează și de pe urma cărora va beneficia.

„Aceste proiecte vor fi depuse de mai multe societăți înființate doar pentru a crea aparența unora independente”, ne-au transmis reprezentanții AFIR.

O altă greșeală frecventă apare atunci când solicitantul dorește să își sporească șansele de selectare a proiectului și, ca atare, va spori în mod artificial punctajul obținut în cadrul criteriilor de selecție.

„Adevăratul solicitant se poate angaja la crearea unui număr mai mare de locuri de muncă decât este necesar, poate introduce în proiect echipamente de producere a energiei din surse regenerabile nejustificate din punct de vedere al necesităților sau costului, poate depune proiectul printr-un intermediar, o persoană fizică sau juridică pe care o coordonează direct sau indirect, pentru ca proiectul depus astfel să beneficieze de punctaj pentru proiecte depuse de tineri sub 40 de ani sau femei, sau se poate asocia formal cu alte societăți, însă asocierea nu funcționează în fapt, nefiind îndeplinite obiectivele de asociere stipulate în Fișa Măsurii”, ne-au explicat reprezentanții AFIR.

O altă situație care se poate finaliza cu rezilierea contractului de finanțare este cea în care un beneficiar dorește implementarea unui nou proiect pe o măsura în cadrul căreia deja mai are un proiect în implementare.

„Solicitantul va crea o nouă entitate ce va depune, aparent, în nume propriu, independent, cerere de finanțare pentru acel proiect. Societatea nou înființată este, de asemenea, controlată de primul beneficiar, direct sau indirect”, ne-au precizat reprezentanții AFIR.

Atenție însă: pentru verificarea acestor situații, AFIR și-a creat proceduri de lucru care țin cont de rigorile impuse de jurisprudența Curții Europene de Justiție și agreate de Serviciile Comisiei Europene (DG-Agri). Astfel, în vederea emiterii unei decizii cu privire la un proiect asupra căruia planează suspiciunea că ar fi creat condiții artificiale pentru obținerea finanțării, se evaluează dacă, prin proiectele pentru care se solicita finanțare, se îndeplinesc obiectivele măsurii. De asemenea, se ține cont de indicatori fizici, indicatori funcționali și indicatori de afacere/contabili/ financiari.

„Elementele de mai sus reprezintă indicatori ai condițiilor create în mod artificial. Identificarea acestora nu conduce implicit la recuperarea sumelor/ încetarea valabilității contractelor de finanțare. Fiecare indicator, luat în parte, poate să nu reprezinte o neregulă. Nu de puține ori, în perioada de implementare a proiectelor, elementele identificate nu pot conduce la o concluzie clară privind crearea în mod artificial a condițiilor necesare obținerii ajutorului financiar nerambursabil. În aceste cazuri, beneficiarii respectivi vor fi evaluați în perioada ex-post, când activitatea acestora este relevantă pentru intenția de a frauda. Atunci se pot strânge mai multe dovezi care pot conduce la concluzia că beneficiarii respectivi au creat condiții artificiale. Acesta este motivul pentru care multe proiecte sunt reziliate la finalul sau după perioada de implementare. Tot atunci se poate constata dacă declarațiile din Cererea de Finanțare corespund realității”, avertizează reprezentanții AFIR.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat deja că va analiza în această perioadă toate proiectele care au încheiat contracte de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și care nu au posibilitatea reală de a finaliza în timp util investiția pentru care au fost alocate fondurile europene. Astfel, în urma acestei analize, în primul trimestru al anului 2015 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va rezilia toate proiectele contractate care nu au depus nici o cerere de plată și care se află într-un stadiu de realizare ce nu permite finalizarea lucrărilor și depunerea ultimei cereri de plată până la 30 septembrie 2015.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE