Fermierii care doresc sa infiinteze sau sa dezvolte microintreprinderi si intreprinderi mici neagricole in zonele rurale, pot primi un sprijin in valoare de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism sau 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

Care sunt obiectivele acestui sprijin

-Crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;

-Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;

-Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale;

Cine poate beneficia de sprijin

-Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;

-Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

-Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului

-Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului(start-ups).

Valoarea sprijinului

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare, iar restul de 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare si va fi in valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism

– 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;