Fonduri europene: noul Ghid al solicitantului pentru investitiile in pomicultura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Finantari pentru Investitiile Rurale (AFIR) a lansat recent versiunea consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1a – „Investitii in exploatatii pomicole”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). O noua sesiune de depuneri de proiecte urmeaza sa fie lansata in luna aprilie, cu o alocare financiara totala de de 100 milioane euro.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1a sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, Indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei cu exceptia teritoriului unde se implementeaza Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 11 la GS) si care desfasoara o activitate agricola.

Restrictia pentru aplicarea pe sM4.1a national se aplica fermierilor din teritoriul ITI (Anexa 11) adica cei care au sediul social si care amplaseaza investitia propusa prin proiect pe teritoriu ITI (deoarece sunt eligibili pentru apelul dedicat ITI). De asemenea, fermierii din teritoriul ITI care vizeaza prin proiect achizitia de masini si utilaje agricole si au peste 50% din terenurile agicole ale exploatatiei in teritoriul ITI, nu pot aplica pe apelul national, ci doar pe apelul dedicat teritoriului ITI.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele: sa desfasoare activitati economice, sub forma de intreprindere individuala, intreprindere familiala, persoana fizica autorizata sau persoana juridica româna, sa actioneze in nume propriu si sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de Finantare vor fi incarcate on-line si vor fi bifate casutele corespunzatoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de Finantare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMASURII 4.1a, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANTARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse dupa publicarea Raportului de selectie si primirea Notificarii de selectie se vor bifa casutele corespunzatoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PANA LA MOMENTUL CONTRACTARII.

Conditii obligatorii pe care trebuie sa le respecte solicitantul:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile prevazute prin submasura
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.
 • Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
 • Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptând exceptând culturile in sere si solarii si pepinierele.
 • In cazul infiintarii si/ sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara, exceptie facând speciile nuc si alun unde poate fi utilizat si material CAC (conformitas agraria communitatis).
 • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 • Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel: in cazul investitiilor care presupun reconversie si/ sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/ sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO*. In cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/ sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/ sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO.
 • Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum 3.000 Euro SO pentru toate speciile si sistemele de cultura, inclusiv pepiniere.
 • Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/ 2013.
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”
 • In cazul procesarii la nivelul fermei atât materia prima procesata cât si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.
 • Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma.
 • Investitiile in infiintarea si/ sau modernizarea Instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect
  ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maximum 24 de luni de la data instalarii.

Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol:

 • A. Pomi fructiferi: Mar, Par, Gutui, Prun, Cires, Visin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan
 • B. Arbusti fructiferi: Coacaz negru, Coacaz rosu, Coacaz alb, Agris, Zmeur de gradina, AFIN de cultura, Mur de gradina, Mur cu ghimpi sau fara, Maces, Soc negru, Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea L., Corn, Catina, Scorusul negru (Aronia melanocarpa)
 • C. Capsun

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin submasura 4.1a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pâna la maximum 90%, astfel:

Ferme mici 4.000-11.999 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 100.000 € pentru achizitii simple;
 • 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
 • 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Ferme medii 12.000- 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
 • 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.050.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/ sau material de plantare fructifer.

Incepand cu luna martie vor fi lansate toate masurile destinate atat beneficiarilor publici cat si beneficiarilor privati. Alocarea totala a masurilor insumeaza o valoare de aproximativ 2 miliarde euro, din care suma de 800 milioane Euro destinata beneficiarilor publici si peste 1 miliard euro pentru masuri destinate beneficiarilor privati, potrivit Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE