Fermierii care doresc in mod voluntar sa adopte practici si metode specifice agriculturii ecologice au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul „Submasurii 11.1 – Plati pentru practici si metode de conversie catre agricultura ecologica”, din noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

In ceea ce priveste perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultura ecologica, aceasta este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene). Dupa incheierea perioadei de angajament, beneficiarii submasurii trebuie sa mentina certificarea suprafetelor care au facut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultura ecologica pentru o perioada de cel putin 5 ani de la momentul semnarii angajamentului respectiv.

Tipul de sprijin pentru cei care vor sa acceseze fonduri prin „Submasura 11.1 – Plati pentru practici si metode de conversie catre agricultura ecologica” este sub forma platilor compensatorii cu intensitate de 100%. Submasura contine 6 pachete:

 • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 2 – legume aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 3 – livezi aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 4 – vii aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 5 – plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica,
 • Pachetul 6 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica.

Beneficiarii „Submasurii 11.1 – Plati pentru practici si metode de conversie catre agricultura ecologica” sunt:

 • Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) inregistrati in sistemul de agricultura ecologica.

Conditii de eligibilitate pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile, prin „submasura 11.1 – Plati pentru practici si metode de conversie catre agricultura ecologica”:

 • Terenuri agricole din categoriile de folosinta incadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 si 5), livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) si pajisti permanente (Pachetul 6),
 • Angajamentele in cadrul submasurii 11.1 se aplica la nivel de parcela agricola, neexistând posibilitatea schimbarii parcelelor pe perioada angajamentelor,
 • Pachetul 6 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica se poate aplica numai in unitatile administrativ-teritoriale care nu sunt eligibile in cadrul Masurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente (Pachetul 1, 2, 3.1, 3.2 si 6).
 • Beneficiarul se incadreaza in categoria fermierilor activi (conform definitiei nationale) in intelesul articolului 9 din R (UE) nr. 1307/2013,
 • Este utilizatorul unei suprafete agricole localizate pe teritoriul României, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au Dimensiunea minima de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole),
 • Este inregistrat, in fiecare an pentru care solicita sprijin, conform prevederilor legale, ca operator in agricultura ecologica,
 • Incheie pe toata durata angajamentului un contract cu un organism de inspectie si certificare independent, acreditat conform prevederilor legislatiei nationale,
 • Se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de baza la nivelul intregii ferme si superioare la nivelul suprafetelor aflate sub angajament).

Sprijinul nerambursabil acordat prin „Submasura 11.1 – Plati pentru practici si metode de conversie catre agricultura ecologica”:

 • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in conversia la agricultura ecologica – 293 euro/ha/an, 464
 • Pachetul 2 – legume aflate in conversia la agricultura ecologica – 500 euro/ha/an,
 • Pachetul 3 – livezi aflate in conversia la agricultura ecologica – 620 euro/ha/an,
 • Pachetul 4 – vii aflate in conversia la agricultura ecologica – 530 euro/ha/an,
 • Pachetul 5 – plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica – 365euro/ha/an,
 • Pachetul 6 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica – 124 euro/ha/an.