Fonduri europene: investitii eligibile pentru submasura 4.1 – exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani mai au posibilitatea pana la finalul lunii iulie sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Cei care pot beneficia de aceste fonduri sunt fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor.

Va prezentam in cadrul acestui articol tipurile de investitii si cheltuielile eligibile:

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna la data depunerii ultimei Cereri de plata.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea Cererii de finantare, pe durata de executie a contractului (definita in Contractul de finantare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mari dimensiunea economica a exploatatiei peste cea prognozata, astfel:

– in perioada de implementare a proiectului si primul an de functionare (adica primul an de monitorizare) cu conditia respectarii categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat in cadrul criteriilor de selectie.

– dupa primul an de functionare (adica dupa primul an de monitorizare) fara nici o restrictie.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.);

Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;

Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare.

Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018), dupa cum urmeaza:

Infiintare de plantatii pentru struguri de masa si alte culturi perene (ex. plantatia de goji), inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;

Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;

Contributia in natura in cazul infiintarii/ inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art. 69 din R nr. 1303/2013.

In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art. 17 (5) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 si investitii determinate de conformare cu noile standarde (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii” din fisa masurii, Anexa la ghid) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) din acelasi regulament; Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de pâna la 500.000 SO (valoare productie standard) si ferme zootehnice cu dimensiune economica de pâna la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

• pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

• pentru proiectele care prevad constructii-montaj: –maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal; – maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

• pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de peste 500.000 SO si ferme zootehnice cu dimensiune economica de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

• pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro;

• pentru proiectele care prevad constructii- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

• pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

Pentru cooperative si grupuri de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE