Fonduri europene: implementarea corecta a planului de afaceri pentru tinerii fermieri

Facebook
Twitter

Tinerii fermieri, care sunt eligibili pentru accesarea submasurii 6.1 din cadrul PNDR, trebuie sa se asigure ca au capacitatea sa implementeze corect planul de afaceri. Va prezentam in cadrul acestui articol principalele elemente de care trebuie sa tineti cont.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

Planul de afaceri trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii:

– indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata!

– in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz);

– tanarul fermier (care se instaleaza) trebuie sa isi stabileasca domiciliul4 in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit);

– in cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau
zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata);

– sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia;

– prin Planul de afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta/moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

In cazul nerespectarii elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua transa nu va mai fi acordata.

In cazul exploatatiilor predominant viticole sau apicole (SO majoritar) care au accesat/ acceseaza PNS sau PNA, in Planul de afaceri va fi expusa modalitatea prin care se asigura complementaritatea dintre cele doua programe, viabilitatea afacerii.

Planul de afaceri trebuie sa prevada cel putin 3 obiective suplimentare, propuse de solicitant in vederea dezvoltarii exploatatiei vizate pentru sprijin.

In cazul nerespectarii obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele acordate vor fi recuperate (dupa caz) proportional cu ponderea obiectivelor neindeplinite sau nu va mai fi acordata a doua transa/ va fi acordata partial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii impreuna cu cele suplimentare) reprezinta 100%. Proportionalitatea se aplica la intreaga suma de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu si suplimentar) va fi considerat ca avand o pondere egala pentru calcularea recuperarii proportionale a sprijinului.

Prin urmare, in cazul neindeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de afaceri, sprijinul se va recupera in acord cu ponderea aferenta obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar si nerealizate din prima transa de sprijin si/ sau din cea de-a doua transa de sprijin, in functie de valoarea sumei care necesita a fi recuperata din valoarea totala sprijinului. In cazul in care una sau mai multe actiuni aferente obiectivului suplimentar nu a fost indeplinita, obiectivul suplimentar va fi considerat neindeplinit.

Actiunile cuprinse in Planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ conditiilor minime si suplimentare vor fi consistente astfel incat sa se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploatatiee si cuantumul sprijinului.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE