Fonduri europene de 10 milioane de euro pot fi accesate pana la 31 iulie

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste pana in 31 iulie 2016, ora 16.00, cereri pentru finantarea proiectelor de investitii pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul agricol, dar si cel pomicol prin intermediul submasurii (sM) 16.4 (pentru sectorul agricol) si sM 16.4a (pentru sectorul pomicol) din cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Alocarea bugetara disponibila pentru aceste doua submasuri in aceasta sesiune anuala aferenta lui 2016 este de 10,5 milioane de euro, impartita astfel: pentru sectorul agricol fondurile disponibile in aceasta sesiune sunt de 7 milioane de euro, iar pentru sectorul pomicol sunt de 3,5 milioane de euro.

Valoarea sprijinului este de maxim 100.000 euro per beneficiar iar intensitatea sprijinului este de 100% nerambursabil. Pragul minim de depunere este de 10 puncte. Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficiala a Agentiei, www.afir.info.

Obiectivul acestor submasuri este acela de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Ambele submasuri sustin atat cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, cat si realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice.

Toti cei interesati sa depuna proiecte prin intermediul celor doua submasuri ce vizeaza cooperarea pot consulta pe pagina oficiala de internet a Agentiei (www.afir.info) Ghidul Solicitantului, disponibil in pagina aferenta sM 16.4 si sM 16.4a.

Aceste masuri sunt in linie cu „Pachetul de masuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOS in luna februarie 2016, care incurajeaza cooperarea si asocierea in domeniul agricol, pe toate nivelurile. Pachetul de masuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la sectiunea Obiective, subsectiunea Strategii-Politici-Programe.

Sprijinul financiar prin sM 16.4 si sM 16.4a se acorda pentru acoperirea costurilor de cooperare si realizare de investitii (tangibile si/ sau intangibile) in scopul promovarii unor proiecte comune care implica cel putin doua entitati care coopereaza pentru crearea sau dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare sau a unor piete locale (cu produse agro-alimentare).

Sunt eligibile activitatile de promovare referitoare la crearea sau dezvoltarea unui lant scurt (sau a mai multor lanturi scurte) de aprovizionare si la piata locala deservita de acest lant/ aceste lanturi.

Pentru exemplificare, cheltuielile eligibile in cadrul sM 16.4 si sM 16.4a, pot fi urmatoarele: orice membru din cadrul parteneriatului isi poate promova produsele prin intermediul unui site, unei brosuri, a unui pliant sau banner daca este sprijinita promovarea lantului scurt si a pietei locale, precum si construirea unor puncte de prezentare si de comercializare a produselor realizate de membrii parteneriatului sau decontarea costurilor privind participarea la targuri si expozitii.

Precizam ca materialele promotionale trebuie sa creasca gradul de informare al potentialilor clienti cu privire la existenta lantului scurt respectiv pietei locale si la beneficiile pe care le pot avea daca achizitioneaza produse pe aceasta cale. Mai concret, in cazul unui parteneriat care intentioneaza dezvoltarea, comercializarea unor produse montane se poate promova lantul scurt sau piata locala (in functie de proiect) si categoria de produse (produse montane), si nu doar un singur produs montan, cum ar fi siropul de catina. Subliniem faptul ca nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui numar restrans de produse comercializate prin intermediul lor.

Beneficiari eligibili sunt parteneriatele constituite in baza unui Acord de Cooperare format din cel putin un partener din categoriile (fermieri, microintreprinderi si intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, inclusiv universitatile de profil, unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica) si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol sau pomicol, in functie de submasura.

Parteneriatul poate avea ca membri si persoane fizice, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare). Parteneriatul trebuie sa respecte urmatoarele conditii: sa fie format din persoane juridice romane si alte entitati constituite conform legislatiei nationale in vigoare, sa actioneze in nume propriu si sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului. Numarul de membri trebuie sa fie minim cel din acordul de cooperare initial.

In cadrul submasurilor „Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare” aferente sectoarelor agricol si pomicol sunt eligibile cheltuielile prevazute in Planul de marketing/ Studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:

  • Studii sau planuri. Acestea cuprind elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing.
  • Costurile de functionare a cooperarii. Acestea pot fi efectuate dupa semnarea contractului, nu vor depasi 20% din valoarea totala eligibila a proiectului si pot cuprinde: cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor (diurna), legate de activitatile parteneriatului, conform legislatiei nationale, onorarii ale personalului, cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.
  • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare si pot cuprinde: cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune; cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/ pietei locale), creare/achizitionare de marca inregistrata (cheltuielile legate de achizitionarea marcii inregistrate nu pot depasi 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea marcii inregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile); investitii in constructii aferente activitatii de productie (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect; aplicatii software adecvate activitatii descrise in proiect;
  • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului. Pentru a fi eligibile aceste cheltuieli trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

Totodata, cooperarea dintre fermieri si alti actori in scopul dezvoltarii lanturilor scurte de aprovizionare si pietelor locale sprijinite in cadrul submasurilor 16.4 si 16.4a poate conduce la cresterea competitivitatii, a valorii adaugate a produselor si la consolidarea rolului pe care il au fermierii in lantul de aprovizionare, contribuind in acest fel cresterea nivelului de trai din mediul rural si a dezvoltarii potentialului zonelor rurale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE