AFIR

Fonduri europene: cum puteti accesa 50.000 euro pentru instalarea tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii in varsta de pana in 40 de ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 50.000 euro/ proiect, in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tânarului fermier intr-o exploatatie agricola, pe baza Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, respectând conditiile prevazute in prezentul Ghid si Fisa tehnica a submasurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol (daca e cazul) precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

In vederea modernizarii/ dezvoltarii exploatatiei nu sunt permise actiuni care sa prevada cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand. In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de finantare, Planul de afaceri va prevede obligatoriu obiective/amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici. Ca urmare, in Planul de afaceri vor fi prevazute in mod obligatoriu amenajari de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd (sau descrierea acestora in cazul in care deja exista) destinate evitarii infiltrarii in pânza freatica a compusilor pe baza de nitriti si nitrati.

Cerinta ce va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU emisa de Garda de Mediu. Nerealizarea acestei conditii majore va atrage dupa sine recuperarea intregului sprijin acordat

In cuprinsul Planului de afaceri se vor detalia elementele minime necesare asigurarii conformitatii cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua in baza metodologiei si a legislatiei aplicabile anexate (Anexa nr. 8), sau se va face dovada existentei acestora, respectiv se vor detalia in Planul de afaceri (sectiunea aferenta descrierii situatiei curente) amenajarile existente care sa fie in conformitate cu cerintele documentatiei de implementare pentru sM 6.1. si din prezentul Ghid al solicitantului, având in vedere urmatoarele:

Pentru calculul stabilirii capacitatii maxime de stocare a gunoiului de grajd (Anexa nr. 8), este necesar ca fiecare beneficiar al carui plan de afaceri vizeaza cresterea animalelor, sa calculeze si sa prevada capacitatea de stocare aferenta gunoiului de grajd. Acest calcul se va intocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „productie de gunoi”.

In ceea ce priveste calculul standardului privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „AMN” . Exceptie de la calculul privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii fermieri care fac dovada incheierii unui contract cu o platforma de gunoi de grajd autorizata comunala / a unui agent economic sau cei care vor prezenta adeverinta emisa de Primaria comunei in raza careia se afla platforma comunala de gunoi de grajd autorizata.

In cazul tinerilor fermieri care au incheiat un contract cu o platforma comunala de grajd, acestia vor prezenta, in cadrul Planului de afaceri, modul in care se asigura capacitatea de stocare temporara a gunoiul de grajd, in cadrul exploatatiei, pâna la momentul colectarii acesteia.

In cazul in care solicitantul isi propune ca obiectiv in Planul de afaceri infiintarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construieste platforma, iar aceasta are caracter de constructie definitiva, solicitantul trebuie sa prezinte, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  • – la depunerea Cererii de finantare: copia documentului care sa certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanta asupra constructiei, daca solicitantul are deja terenul pe care se va construi/exista platforma;
  • – la a doua transa de plata: copia documentului care sa certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanta asupra terenului si copia Autorizatiei de construire, daca solicitantul prevede in Planul de afaceri ca actiune pentru indeplinirea obiectivului, cumpararea terenului pe care va construi platforma.

Pentru terenul pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, la a doua transa de sprijin se verifica, atât constructia propriu-zisa, cât si documentul care sa certifice dreptul real principal de folosinta, in functie de tipul de constructie (definitiva sau provizorie) a platformei pentru gunoi de grajd si autorizatia de construire, in cazul in care Legea nr. 50/1991 impune aceste conformitati.

Conformitatea cu normele de mediu privind platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd, precum si respectarea elementelor mai sus mentionate, vor fi validate la solicitarea transei a doua de plata.

Indeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploatatiei agricole si realizarea actiunilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar in Planul de afaceri, constituie CONDITIE DE ELIGIBILITATE pentru acordarea celei de-a doua transe de plata. De asemenea, pentru exploatatiile care vizeaza cresterea animalelor, solicitantul are obligatia de a respecta conditiile minime privind bunastarea animalelor/ pasarilor prevazute de legislatia nationala in vigoare, referitoare la adaposturi, hrana, apa, etc.

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si a activitatilor prevazute in Planul de afaceri se va efectua cel mult pâna la implinirea a trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânarului fermier.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE