Fonduri europene: cum completam corect o cerere de finantare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a beneficia de fonduri europene prin intermediul AFIR, orice solicitant are obligatia de a-si completa propria cerere de finantare, in care sa respecte toate criteriile impuse in ghidul respectivei masuri/submasuri. Totusi, beneficiarul are posibilitatea de a angaja o firma de consultanta care sa elaboreze cererea/proiectul de finantare in numele sau.

Pasii de urmat, de la completare si pana la depunerea cererii

– completeaza formularul cererii de finantare si anexeaza documentele justificative mentionate in acest formular, care formeaza dosarul cererii de finantare;

– face o copie dupa dosarul in original al cererii de finantare pe suport de hartie;

– realizeaza un exemplar in copie electronica (prin scanare). Formatul electronic va contine cererea de finantare, asa cum este ceruta prin Ghidul solicitantului;

– dosarul in original al cererii de finantare, ramane la solicitant, care il va prezenta la momentul verificarii conformitatii documentelor (inainte de semnarea contractului de finantare).

Depunerea cererii de finantare

Dupa aprobarea Notei de lansare a sesiunii de depunere proiecte si dupa publicarea anuntului de lansare a sesiunii continue de depunere a proiectelor, in perioada aprobata, solicitantii pot depune cereri de finantare in vederea obtinerii sprijinului financiar nerambursabil.

Lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare a proiectelor se stabileste in corelare cu respectarea unui termen de cel putin 7 zile calendaristice de la publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului si a documentelor de procedura aferente, in forma finala aprobata prin OMADR.

Depunerea (inregistrarea) continua a proiectelor in cadrul sesiunii aferente unei submasuri/ componente (alocare distincta) se opreste inainte de termenul limita, atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat (autoevaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii / trimestrului respectiv, excluzand valoarea publica totala a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocarii sesiunii aferente  masurii/sub-masurii/componentei (alocare distincta), cu exceptia primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapa de depunere stabilita, cand oprirea depunerilor de proiecte nu este conditionata de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocarii sesiunii.

In situatia in care valoarea publica a ultimului proiect depus conduce la depasirea sumei asa cum este calculata conform paragrafului anterior, proiectul va fi evaluat, iar sesiunea continua de depunere a proiectelor aferenta masurii/sub-masurii/componentei (alocare distincta), va fi declarata inchisa. In acest sens, pe pagina de internet AFIR va fi publicat un comunicat.

O sesiune continua de depunere a proiectelor poate fi amanata sau dupa caz, anulata/oprita, doar inainte de data stabilita pentru lansarea acesteia, la propunerea motivata a AFIR sau DGDR-AM PNDR, precum si la solicitarea motivata a conducerii MADR. In acest sens, DGDR-AM PNDR intocmeste o nota justificativa pe care o supune aprobarii ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale sau, prin delegare de atributii, secretarului de stat coordonator al domeniului dezvoltare rurala.

Termenul de repartizare a proiectelor este de 2 zile lucratoare de la intrarea cererii de finantare in sarcini.

Termenul de evaluare lunara/trimestriala a proiectelor este, de maxim 35/40 zile lucratoare pentru proiectele cu obligativitatea realizarii vizitei pe teren, respectiv 90 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii/trimestrului respectiv, termenul incluzand si perioada supraverificarii pe esantion. Termenul se poate prelungi cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri.

La depunerea proiectelor in format letric (pe suport de hartie si CD), expertul care preia cererea de finantare va face incarcarea acesteia in sistem, moment in care aceasta se va prelua automat in Registrul electronic al cererilor de finantare pentru PNDR, generandu-se totodata automat numarul de inregistrare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE