septembrie 27, 2021

Fonduri europene: ce costuri sunt eligibile pentru masura de finantare a activitatilor neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care doresc sa demareze afaceri neagricole in zonele rurale au posibilitatea sa acceseze fonduri europene in valoare de pana la 70.000 euro pe proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de pana in 50.000 euro pe proiect in cazul altor activitati, in cadrul submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.

Activitatile pentru care se solicita finantare prin submasura 6.2 trebuie sa se regaseasca in Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul sub-masurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).

Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului si care se regasesc in Planul de afaceri.

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sprijinul financiar se va acorda avand in vedere cel mai mic plafon aferent activitatilor codurilor CAEN finantate prin proiect.

Anexa 8 la Ghidul solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activitatilor pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

Conditii speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

Cheltuieli cu achizitia de terenuri

Avand in vedere obiectivele sub-masurii 6.2, care vizeaza diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul neagricol, crearea de servicii si locuri de munca in spatiul rural, precum si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale, achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop in sine, realizabil prin accesarea acestei masuri.

In vederea prevenirii utilizarii alocarii financiare aferente sub-masurii 6.2 preponderent pentru achizitionarea de teren construit/neconstruit, aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

  • – Suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
  • – In Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;
  • – Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

In cazul in care prin proiect, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri se va mentiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) in care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin proiect; solicitantul/ beneficiarul este obligat sa implementeze proiectul in localitatea respectiva, mentionata in Planul de afaceri, sub sanctiunea rezilierii proiectului.

Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai impreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren + constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Nu se accepta achizitia apartamentelor/ birourilor in spatii rezidentiale, respectiv, de birouri. Daca la verificarea celei de-a doua transe de plata se constata faptul ca suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitia terenului construit/ neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabila aferenta obiectivelor indeplinite (calculata conform procentelor), cea de-a doua transa de plata va fi diminuata cu diferenta pana la suma acceptata.

In cazul in care diferenta este mai mare decat cea de-a doua transa de plata, se constituie, in completare, un debit de recuperat din prima transa de plata.

Cu titlu de exemplu: pentru un proiect cu valoare 50.000 euro la care obiectivul obligatoriu de indeplinit a fost respectat dar nu a fost indeplinit un obiectiv specific care participa cu 20% la indeplinirea obiectivului general al proiectului, valoarea totala eligibila a terenului construit/neconstruit este de: 10% *80%*50.000 euro = 4.000 euro.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:
– Ambulanta umana;
– Autospeciala pentru salubrizare;
– Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
– Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
– Masina de maturat carosabilul;
– Auto betoniera;
– Autovidanja;
– Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat);
– Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/ beneficiarul are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.

In cazul in care in perioada de valabilitate a Contractului de finantare (inclusiv in perioada de monitorizare) se constata utilizarea mijloacelor de transport si a echipamentelor de agremenent in afara ariei descrise, va fi recuperat intregul ajutor financiar platit pana la data respectiva si nu se va mai efectua nici o plata ulterioara.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE