Fonduri europene: calendarul de lansare a sesiunilor de depunere pentru proiectele PNDR

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent calendarul sesiunilor de depunere a proiectelor pentru cele mai importante masuri finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020). Cu toate ca majoritatea masurilor au fost deja implementate si in anii precedenti, in document regasim si cateva noi scheme de plata.

Majoritatea masurilor sunt orientate spre sprijinirea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici dar si pentru imbunatatirea cooperarii dintre grupurile de producatori. Sesiunea de depunere a proiectelor va incepe luna viitoare, prima masura fiind lansata in iunie si ultima in septembrie. Iata care sunt masurile:

SM 1.2 „Sprijin pentru activitati demonstrative si de informare”  – lansare iunie 2018

Submasura 1.2 se adreseaza entitatilor publice sau private care au in obiectul de activitate activitati de informare/ publicitate si organizare evenimente, in vederea derularii unor actiuni de scurta durata (8 ore/zi) adresate fermierilor din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, cu privire la: agricultura, protectia mediului, tehnologii si practici agricole sau gestionarea riscurilor in agricultura.

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 120.000 euro.

SM 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate” – lansare iunie 2018

Aceasta submasura are ca scop imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.

Sprijinul public reprezinta ajutor financiar nerambursabil si se acorda sub forma unui stimulent anual, pe o perioada de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima data la o schema de calitate. Sprijinul public este de max. 3 000 de euro/ exploatatie/ an si se acorda ca rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

SM 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” – lansare iulie 2018

Sprijinul aferent acestei submasuri va contribui la „Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole” si DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura”.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

– in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

– in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

– in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate;

SM 4.2 „Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul  produselor agricole – lansare iunie 2018        

Prin aceasta submasura se urmareste imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale si DI 6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici si a crearii de locuri de munca.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

– 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

– 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

– 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

SM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

– instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole;

– imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;

Submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu domiciliul stabil in Romania cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatatiei;

– cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/ manageri de exploatatie;

– incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de: 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe.

SM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – lansare septembrie 2018

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Sprijinul nerambursabil de 15.000 Euro se acorda in doua transe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;

– 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare;

Se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

SM 19.3 “Sprijin pentru pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupurilor de Actiune Locala” – lansare iunie 2018

Sprijinul public nerambursabil in cadrul Submasurii 19.3, se acorda pentru pregatirea si implementarea proiectelor de cooperare ale Grupurilor de Actiune Locala (GAL) selectate si autorizate de catre DGDR AM PNDR.

Valoarea maxima a sprijinul nerambursabil pentru Componenta A – Asistenta tehnica pregatitoare va fi dupa cum urmeaza:

Maxim 5.000 euro pentru intentia de a desfasura proiecte de cooperare transnationala;

Maxim 2.000 euro pentru intentia de a desfasura proiecte de cooperare interteritoriala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE