Fonduri europene: 7 reguli pentru implementarea corecta a unui plan de afaceri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai accesate masuri PNDR de catre agricultorii romani este Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, prin intermediul careia se pot obtine fonduri europnene nerambursabile in valoare de 15.000 Euro.

Implementarea corecta a Planului de afaceri, presupune indeplinirea in mod obligatoriu a urmatoarelor conditii:

1. Comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare.

2. Infiintarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare cu respectarea conditiilor de bune practici prevazute in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor; in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de afaceri se va detalia acest aspect.

3. Stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata;

4. In cazul in care fermierul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia;

5. Din Planul de afaceri trebuie sa reiasa dezvoltarea exploatatiei agricole; In cazul in care, se constata ca beneficiarul nu respecta conditiile de implementare corecta a planului de afaceri, respectiv nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate si de selectie si/ sau celelalte obiective prevazute in Planul de afaceri, AFIR va proceda:

6. Fie la recuperarea integrala a ajutorului financiar nerambursabil platit si neacordarea celei de a doua transe de sprijin (in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri);

7. Fie la plata partiala (din valoarea transei a doua, si dupa caz de la beneficiar), respectiv proportional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat in totalul obiectivelor obligatorii si suplimentare din Planul de afaceri. Suma va fi retinuta din valoarea transei a doua de sprijin, si dupa caz de la beneficiar, in cazul in care se constata ca trebuie recuperata si din valoarea acordata la prima transa de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculeaza ca procent din numarul total de obiective prevazute in Planul de afaceri aprobat (obligatorii si suplimentare).

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului si pe toata perioada de valabilitate a Deciziei de finantare.

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE