padure de vanzare

Fonduri de la stat pentru conservarea padurilor. Iata cine poate beneficia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” se va desfasura pana la data de 15 mai, iar beneficiarii interesati pot depune documentele online, pe site-ul APIA

Cererile de sprijin pot fi depuse si dupa data de 15 mai, respectiv pana la data de 9 iunie 2020 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucratoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul pentru anul 1 de angajament daca cererea de sprijin ar fi fost depusa pana la data de 15 mai 2020.

Modificarile cererilor de sprijin, fara aplicarea de penalitati, pot fi depuse pana la data de 2 iunie 2020 (inclusiv). Modificarile cererilor de sprijin pot fi depuse si dupa data de 2 iunie 2020, dar nu mai tarziu de 9 iunie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor aferente anului 1 de angajament pentru utilizarea efectiva a suprafetei in cauza.

Alocarea financiara a acestei sesiuni este de 51.531.090 Euro, reprezentand valoarea cumulata estimata a cererilor de plata aferente primilor 3 ani de angajament pentru cererile de sprijin depuse.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar), proprietarilor (inclusiv Unitatilor Administrativ Teritoriale) de paduri din fondul forestier national, in baza unui angajament pentru o perioada de 5 ani si vizeaza compensarea pierderilor de venit si a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementarii unuia sau a celor doua pachete ale schemei de ajutor de stat:

  • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste, pentru care beneficiarul primeste 38 euro/an/ha pentru intreaga suprafata inclusa in angajament,
  • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri, pentru care beneficiarul primeste 137 euro/an/ha pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai impreuna cu Pachetul1)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafetele mai mari de 500 ha se aplica degresivitatea sprijinului financiar, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat.

Suprafata minima pentru care se incheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 haProprietarii de terenuri forestiere care detin suprafete mai mici  si/sau care nu indeplinesc conditiile de accesare se pot asocia pentru a aplica in cadrul schemei de ajutor de stat.

Padurile incadrate in tipul I functional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi trebuie sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE