Fondul mutual pentru agricultori. Ce riscuri pot fi acoperite și cum vor fi plătite despăgubirile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii vrea să modifice legislația privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali, prin ordonanță de urgență.

„Având în vedere stadiul avansat al negocierilor care se derulează la nivelul Comisiei Europene pentru validarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, neadoptarea măsurilor prin care se creează cadrul juridic naţional necesar înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, va perturba funcţionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, astfel cum este prevăzută în legislaţia europeană care reglementează Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ţinând cont de faptul că riscurile menţionate se pot produce în orice moment, că acestea sunt de natură obiectivă iar legislaţia naţională trebuie corelată cu legislaţia europeană pentru o implementare corectă şi o absorbţie corespunzătoare a fondurilor nerambursabile din FEADR, această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”, motivează MADR necesitatea adoptării actului normativ de către Guvern.

Conform unui proiect lansat în dezbatere publică de MADR, fondurile mutuale pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul UE şi bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile, și vor fi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Rolul fondurilor mutuale este de a acorda compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu.

Pentru obţinerea avizului de funcţionare emis de către ASF şi a acreditării ca fonduri mutuale de către MADR, în vederea obţinerii fondurilor publice, asociaţiile trebuie să dispună de capacitate de expertiză tehnică și de gestiune financiară. Totodată, administratorii fondurilor trebuie să demonstreze că membrii exploatează peste 20% din totalul suprafeței agricole și al animalelor deținute, pentru echivalare utilizându-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egal cu 1 hectar.

De asemenea, trebuie prezentat un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare, elaborate norme privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor depuse în fond şi a sumelor plătite din acesta, precum și norme privind atribuirea responsabilităţilor legate de datoriile realizate.

Pentru a primi avizul de funcţionare eliberat de ASF, fondul trebuie să îndeplinească normele impuse de Autoritate. Mai mult decât atât, membrii comitetului executiv al fondului mutual trebuie avizați nominal de ASF.

Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat orice pierderi substanţiale ale producţiei și/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta în scopul reducerii efectelor acestor evenimente determinate de fenomenele climatice nefavorabile (seceta, îngheţul din timpul iernii sau inundaţiile, care îndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial), bolile animalelor (bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în Anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decât FEADR), organismele dăunătoare plantelor (organismele de carantină dăunătoare plantelor conform hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, precum şi alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural) şi efectele măsurilor aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii acestora, sau incidente de mediu (apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce priveşte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitat din punct de vedere geografic). Nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE