Fond de creditare infiintat de MADR: la ce dobanzi se pot imprumuta fermierii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agricutlurii a lansat in dezbatere publica un proiect de lege care isi propune sa acorde credite avantajoase fermelor de familie. Va prezentam cele mai importante prevederi ale documentului postat pe site-ul MADR.

Modificarile vizate pentru OUG 43/2013 au in vedere reglementari din actul normativ in ce priveste urmatoarele:

Eliminarea definitiei fermei de familie, eliminarea reglementarii exclusive a sustinerii fermelor de familie si largirea accesului la masurile promovate prin actul normativ si pentru alte categorii de beneficiari, respectiv finantarea si garantarea sectorului agricol la nivel de exploatatie agricola.

Modificarea definitiilor pentru teren agricol, achizitie de teren, fond de garantare, microcredit, in vederea realizarii obiectivelor de mai sus;

Fluidizarea mecanismului de garantare, prin:

  • a) Verificarea respectarii, la data acordarii garantiei, a cerintelor din Comunicarea CE 155/2008 de catre beneficiarii in favoarea carora se acorda garantia de catre fondurile de garantare,
  • b) Intarirea caracterului garantiei ca fiind expresa, neconditionata si exigibila prin plata valorii/soldului garantiei de catre fondurile de garantare in situatia in care imprumutatii nu si-au indeplinit obligatiile rezultate din contractul de credit, pe baza declararii exigibilitatii creditului, constituirea garantiilor si in favoarea fondurilor de garantare in calitate de co-creditor si trecerea la executarea acestora.

Includerea prevederilor privind accesul la garantiile acordate in baza acestui act normativ din alte surse decat PNDR pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole.

Reglementarea unor facilitati pentru categoriile de beneficiari persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, in ce priveste nivelul comisioanelor de garantare, deoarece, in contextul actual al dobanzilor scazute percepute de institutiile finantatoare pentru creditele acordate beneficiarilor din sectorul agroalimentar, comisionul de garantare prevazut in Comunicarea CE 155/2008 de 3,8% nu mai este unul suportabil de catre acestia si nu se mai stimuleaza accesul acestora la finantare, iar aceste entitati detin o pondere insemnata in agricultura.

Masura propusa are in vedere diminuarea comisioanelor de garantare pentru aceste categorii de beneficiari prin instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014 – 2020 (2014/C 204/01, aprobata prin Hotarare a Guvernului. Schema de ajutor de stat se aplica dupa decizia favorabila a Comisiei Europene.

De asemenea pentru cresterea accesibilitatii la finantare se are in vedere imbunatatirea modului de evaluare a criteriilor privind „firma in dificultate”.

Se propune cresterea procentului de garantare de la 50% la 70% pentru fermierii care solicita credite bancare pentru achizitionarea de teren agricol.

Reglementarea ca sursa de garantare a creditelor contractate de beneficiarii PNDR 2014 2020 a sumelor disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 si restituite MADR in baza art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii.

Actualizarea plafoanelor de microcreditare potrivit obiectivelor propuse, respectiv pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din PNDR in suma maxima de pana la 15.000 euro/beneficiar, pentru acordarea de microcredite pentru achizitionarea de animale, in suma maxima de pana la 50.000 euro/beneficiar si pentru acordarea de microcredite inclusiv beneficiarilor prevazuti la lit. a) si b), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea productiei agricole, pana la maximum 25.000 euro/beneficiar.

Reglementarea categoriilor de beneficiari ai schemei de microcreditare in conformitate cu obiectivele propuse, respectiv persoane fizice care detin atestat de producator in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, persoane juridice, inclusiv grupuri de producatori si cooperative.

Reglementarea stabilirii tipurilor de investitii care pot beneficia de microcredite in conditiile acestui act normativ si anual, a plafonului maxim de microcreditare finantat, prin ordin al ministrului agriculturii se dezvoltarii rurale in scopul flexibilizarii legislative a acestor dispozitii.

Sunt incluse de asemenea modificari privind conditiile de plata a garantiilor executate si prevederi privind utilizarea dobanzilor incasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de MADR pentru plata garantiilor executate, acordate in baza actelor normative care reglementeaza schemelor de garantare din fonduri nationale, in mod similar cu reglementarile din aceste acte normative privind utilizarea dobanzilor acumulate prin plasarea sumelor alocate.

Modificarile si completarile OUG nr. 49/2015 au in vedere ca schemele de garantare finantate din PNDR 2007-2015 s-au inchis la 31 XII 2015, si ca urmare au ramas la dispozitia gestionarilor o parte din sumele gestionate, este necesar ca dobanzile bancare rezultate din plasarea acestor sume in sistemul bancar sa nu reprezinte venituri financiare ale gestionarilor ci venituri neimpozabile fiscal care vor fi inregistrate ca ”imprumuturi subordonate” in contabilitatea acestora.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE