FNGCIMM garantează până la 80% valoarea creditelor acordate fermierilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a semnat o convenție tripartită cu Piraeus Bank și Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 215 – plăți privind bunăstarea animalelor – porcine – anul II de angajament (sesiunea II depunere).

În baza acestei noi convenții, FNGCIMM va garanta în procent de până la 80% valoarea creditelor acordate de bancă, credite pentru capital de lucru necesar desfășurării activităților curente, inclusiv pentru plata obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete. Valoarea creditelor va fi de până la 90% din suma cuvenită din Plățile privind bunăstarea animalelor.

Garanția se acordă la solicitarea băncii, beneficiarii fiind IMM-uri definite conform legii, care se încadrează în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, deţin adeverinţele emise de APIA şi nu se află în dificultate financiară.

Prelungirea termenului de efectuare a plății sumelor de către APIA de la 30.06.2014 la 30.09.2014 a determinat și semnarea unor acte adiţionale la convențiile privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine 2013, încheiate între FNGCIMM şi, Banca Transilvania, respectiv, BCR. Prin semnarea acestor documente, se continuă facilitarea accesului la finanţare pentru antreprenorii din domeniul agricol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE