Fermierii din sectorul laptelui nu au solicitat la plata toata suma din ajutorul european. Ce se intampla cu banii nefolositi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii din sectorul laptelui au solicitat pana in acest moment un procent de 80,44% din ajutorul financiar european de 8.773.154 euro, se arata intr-un proiect de act normativ al Guvernului.

Guvernul a adoptat recent o hotarare care stabileste ca ajutorul financiar pentru sectorul laptelui si produselor lactate este echivalentul in lei al sumei de 8.773.154 euro. La data de 08.04.2016 s-a incheiat depunerea cererilor de acordare a ajutorului financiar conform Hotararii Guvernului nr.160/2016.

Urmare monitorizarii solicitantilor din sectorul lapte si produse lactate, rezulta ca sunt depuse un numar de 16.837 cereri, in valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezinta un procent de 80,44% din suma totala de distribuit. Acest numar relativ mic de cereri depuse a fost generat, pe de o parte de perioada scurta de depunere, iar pe de alta parte din cauza faptului ca o serie de prim-cumparatori au incheiat cu producatorii oferta de a contracta si nu un contract de livrare.

Avand in vedere cele de mai sus, este posibil ca plafonul sa fie atins sau chiar depasit, astfel incat se impune reglementarea modului de incadrare in plafonul alocat.

Ca urmare a celor prezentate, consideram ca se impune stabilirea unei noi perioade de depunere de cereri de catre producatorii de lapte, intre 16.05. – 27.05.2016, in vederea distribuirii intregii sume catre beneficiarii eligibili, se arata in HotarareaGuvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/1853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare exceptionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul cresterii animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.

In situatia in care beneficiarii dintr-unul din sectoarele prevazute la art.3 alin.(3) nu utilizeaza in totalitate plafonul alocat pentru care au depus cereri, diferenta se redistribuie in cadrul aceluiasi sector, catre aceiasi beneficiari eligibili si cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de productie realizata in perioada de referinta, se recalculeaza in sensul cresterii acestuia, cu 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii.

Cititi aici care sunt care sunt criteriile si conditiile de alocare a ajutorului european de 11 milioane de euro pentru sectoarele lapte si carne de porc

In situatia in care plafoanele prevazute la art.3 alin.(3) se depasesc, cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de productie realizata in perioada de referinta se recalculeaza in sensul diminuarii acestuia cu un procent calculat de APIA pana la limita sumei aprobate, cu 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii.

In sectorul laptelui si produselor lactate, suma rezultata din neutilizarea integrala sau depasirea plafonului alocat sectorului, se repartizeaza dupa cum urmeaza:

  • a) fiecareia dintre cele trei categorii de producatori mentionate la art.5, proportional cu suma eligibila categoriei din grila de alocare;
  • b) catre aceiasi beneficiari eligibili, recalculandu-se cuantumul unitar alocat pe beneficiar in cazul categoriilor prevazute la art. 5 lit.a) si
  • c) sau pe cantitatea de productie realizata in perioada de referinta, in cazul categoriei prevazuta la art.5 lit.b), dupa caz.”

In luna septembrie 2015, pentru a sprijini sectoarele europene de lapte si carne de porc, Comisia Europeana a anuntat acordarea unor ajutoare exceptionale, aprobate prin Regulamentul Delegat (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare exceptionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul cresterii animalelor, prin care se aloca un total de 420 milioane euro, Romaniei revenindu-i o suma totala de 11,1 milioane de Euro ( 8,8 mil. euro pentru sectorul de lapte , 2,3 mil. euro pentru sectorul carnii de porc).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE