Fermier, caut angajat c contract de munca temporara

Fermier, caut angajat cu contract de muncă temporară

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Munca temporară, care nu este echivalentă cu munca în baza unui contract pe perioadă determinată, a început să devină din ce în ce mai cunoscută și în rândul fermierilor, mai ales a celor mari, însă ponderea angajaților care lucrează cu contract de muncă temporară într-o fermă în total piață de profil este scăzută: circa 4%, potrivit datelor oferite de  Asociația Română a Agenților de Muncă Temporară (ARAMT).

Ce înseamnă muncă temporară? Companiile care apelează la angajați cu contracte de muncă temporară au nevoie de serviciile acestora pe perioade determinate. De exemplu, într-o fermă, în timpul culesului, e nevoie de mai multă forță de muncă decât de obicei. Cea mai mare parte a fermierilor apelează la zilieri de pe raza localității în care își au sediul, însă această practică s-a dovedit ineficientă în ultimii ani. Aceasta, deoarece persoanele din sate preferă să stea să încaseze ajutoarele sociale, în loc să muncească.

Ca să nu rămână cu recolta neculeasă, fermierii pot să caute angajați cu contract de muncă temporară. În acest scop, se adresează unei companii specializată în domeniu, care îi va selecta viitorii angajați. Aceștia de fapt semnează un contract de muncă temporară cu agentul de muncă temporară, care la rândul lui are contract cu fermierul. Pe perioada cât va lucra în fermă, angajatul cu contract de muncă temporară va beneficia de aceleași drepturi salariale ca și colegii angajați direct de fermier.

Însă, există și situații când angajaților cu contract de muncă temporară li seva plăti la nivelul pieței. Să luăm o fermă care se ocupă de cultivarea cartofilor. La recoltat are nevoie de mai multă forță de muncă, însă în cadrul fermei nu este angajată nicio persoană pe o slujbă de culegător de cartofi, astfel că nu se poate compara nivelul salariului plătit în cadrul fermei cu cel care ar trebui dat angajatului cu contract de muncă temporară. În această situație, angajatul cu contract de muncă temporară va fi plătit în funcție de media pieței pentru activitatea pe care o prestează. Avantajul pentru cei care încheie un contract de muncă temporară este că vor găsi mai ușor un loc de muncă după încheierea unui contract, iar durata acestuia se consideră vechime în muncă, deci va conta la pensie.

Pentru angajator, adică pentru fermier, avantajul este că vor avea costuri mai mici pe termen lung cu selectarea forței de muncă, va avea la dispoziție persoane pregătite să execute activitatea de care are nevoie.

Câteva informații utile despre munca temporară

Prin art.87 din Codul Muncii se delimitează noțiunea de agent de muncă temporară, salariat temporar și utilizator ca părți ale unei relații triunghiulare bazate pe două tipuri de contracte: unul de natură comercială încheiat între utilizator și agentul de muncă temporară și unul de muncă încheiat de acesta din urmă cu salariatul temporar, în vederea punerii la dispoziția utilizatorului a salariatului temporar pe durata unei misiuni temporare. Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi temporari, pentru a-i pune la dispoziţia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Condiţiile de funcţionare a agentului de muncă temporară precum şi procedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căruia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară. Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE