Ferma de mangaliță, finanțată prin Măsura 121 Modernizarea exploatațiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, pot fi înființate ferme de creștere și îngrășare a porcului-somon, mangalița.

„În ceea ce privește fermele de creștere și îngrășare a porcilor din specia mangalița, APDRP nu a impus restricții privind speciile de porcine eligibile prin PNDR. Așadar, și această specie este eligibilă pentru finanțare în condițiile precizate în Ghidul Solicitantului”, se arată în răspunsul formulat de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), la solicitarea stiriagricole.ro.

Punctajul fiecărui proiect în parte se calculează pe baza criteriilor de selecție menționate în Ghidul Solicitantului. În cazul în care proiectul vizează două sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorică mai mare în cadrul proiectului.

Toate activitățile pe care solicitanții se angajează să le efectueze prin investiție, atât la faza de implementare a proiectului, cât și în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii. În cazul în care, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiții nu sunt respectate, plățile vor fi sistate, iar contractul va fi reziliat. Excepție face criteriul de selecție privind exploatațiile agricole de semisubzistență, a căror dimensiune economică poate evolua.

Pe lângă fondurile europene, crescătorii de mangaliță vor beneficia și de un sprijin suplimentar de la stat. Ajutorul de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon, se acordă în conformitate cu HG 962/2013, pentru beneficiarii eligibili prevăzuți în OMADR 1416/2013. Ajutorul de minimis se acordă în scopul prevenirii reducerii efectivelor, cu posibile consecinţe de abandon al acestei activităţi, deoarece rasele locale au o productivitate mai scăzută.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE