EXCLUSIV Directorul APIA anunta cand incep controalele pe teren si cati fermieri se vor afla in esantionul de control

Facebook
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a demarat din aceasta luna controalele administrative si controlul preliminar al cererilor de plata aferente Campaniei 2017. De la 1 iulie, APIA va incepe si controlul pe teren, potrivit unui raspuns oferit publicatiei StiriAgricole.ro.

„In ceea ce priveste calendarul activitatilor aferente Campaniei 2017, APIA va respecta prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor tranzitorii care se aplica in agricultura, la nivelul Ministerului Agriculturii Dezvoltarii Rurale si a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Astfel, controalele se vor desfasura in conformitate cu urmatorul grafic: in intervalul 1 iunie – 1 iulie, APIA efectueaza controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plata si intre 01 iulie – 01 octombrie se va efectua controlul la fata locului pentru cererile unice de plata esantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligatii specifice, in iarna sau in primavara anului urmator”, a anuntat directorul APIA, Adrian Pintea, pentru StiriAgricole.ro.

Stabilirea numarului fermierilor selectati in esantioanele de control in Campania 2017 se face conform prevederilor art. 30-33 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea, in sensul respectarii ratei minime de 5% pentru fiecare schema in parte, cu exceptia beneficiarilor care sunt scutiti de obligatiile de ecologizare, din care se va extrage un esantion de minim 3%.

„Stabilirea esantionului de control se realizeaza conform art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta stabileste metodologia pentru selectia esantionului de control pentru schemele de sprijin pe suprafata, plata pentru ecologizare, masurile de dezvoltare rurala si schemele de ajutoare pentru animale. Inaintea procesului de extragere a esantionului de control pentru un an de cerere se realizeaza prelucrarea informatiilor statistice aferente dosarelor care au solicitari de sprijin pentru schemele derulate in campania anului precedent si stabilirea ratelor de control rezultate in urma prelucrarii datelor statistice”, a mai precizat directorul APIA.

Selectia esantionului de control in ceea ce priveste controlul la fata locului va fi efectuata pe baza unei metode de esantionare in cascada, in vederea mentinerii numarului de beneficiari ce vor fi verificati la fata locului la un nivel rezonabil. Avand in vedere numarul mare de scheme din cererea unica de plata si faptul ca un fermier poate solicita una sau mai multe scheme de plata coroborat de asemenea cu faptul ca rata de control trebuie atinsa la nivelul fiecarei scheme de plata, un fermier poate fi selectat in esantion cu unul sau mai multe scopuri de control.

Anul acesta urmeaza sa fie controlati prin sistemul de teledetectie circa 95.000, cu o suprafata totala de aproximativ 600.000 ha.

„Numarul de fermieri si suprafata controlata sunt stabilite cu exactitate la finalizarea procesului de esantionare. Suprafata propusa pentru controlul prin teledetectie aferenta anului de cerere 2017 este de aproximativ 32.900 km2, zona de control fiind structurata pe 35 site-uri (zone de control) distribuite pe intreaga suprafata a tarii. Numarul de fermieri posibil a fi selectati la controlul prin teledetectie este de cca. 95.000 cu o suprafata controlata de cca. 600.000 ha”, a mai explicat directorul Adrian Pintea, pentru StiriAgricole.ro.

Suprafata declarata a parcelei solicitate la plata este suprafata rezultata in urma procesului de digitizare a parcelei in aplicatia electronica GIS pusa la dispozitie de catre APIA, in conformitate cu documentele care fac dovada utilizarii terenului agricol. Pentru a veni in sprijinul fermierilor si pentru cresterea calitatii cererilor de plata, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plata sunt supuse unor verificari preliminare incrucisate, asa cum sunt mentionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

Rezultatele verificarilor preliminare incrucisate se notifica fermierului de catre APIA in termen maxim de 26 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a cererii unice de plata mentionata la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

In termen de maximum 35 de zile calendaristice dupa data-limita a depunerii cererii unice de plata, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unica de plata in aplicatia IPA online, fara penalitati. In conformitate cu procedurile de administrare a cererilor, rezolvarea supradeclararilor blocurilor fizice si suprapunerilor de parcele agricole se realizeaza la sediul centrelor APIA sau in alte locatii stabilite si comunicate prin solicitarile de clarificare transmise fermierilor (primarii/alte locatii) din Unitatile Administrativ Teritoriale pe raza carora se afla blocul fizic cu supradeclarari sau cu parcele agricole suprapuse.

Conform Solicitarii de clarificare, fermierii trebuie sa se prezinte la centrele APIA la intalnirea de clarificare cu documentele doveditoare ale utilizarii terenului pentru clarificarea si rezolvarea supradeclararii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE