EXCLUSIV. Daniel Constantin: Proiectele-tip pentru ferma de familie vor veni cu tot cu avize de mediu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Proprietarii fermelor de familie ar putea scăpa de corvoada obținerii avizelor de mediu pentru proiectele finanțate din fonduri europene.

Fermierii mici vor putea depune proiecte pe Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole, începând cu data de 20 mai 2014. Fondurile nerabursabile care pot fi obținute de solicitanți se ridică la 50.000 de euro/proiect. Pentru a veni în sprijinul acestora, Ministerul Agriculturii va publica 12 proiecte-tip, elaborate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), din subordinea Academiei de Științe Agricole (ASAS) din București.

„Avem 12 proiecte-tip în pregătire la institut, care sper că vor fi gata până pe 20 mai. Până atunci, pot fi folosite proiectele publicate anul trecut. Un alt elemente de noutate este că vrem să luăm toate avizele de mediu și proiectul-tip să mai aibă nevoie doar de autorizația de construire”, ne-a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.

Bugetul alocat acestei sesiune de depunere de proiecte pe Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole se ridică la 35 de milioane de euro, din care 17,5 milioane pentru producția vegetală și 17,5 milioane pentru zootehnie.

Ce tipuri de investiții se pot realiza în cadrul Măsurii 121:

1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;

4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ, cu condiția ca la finalul contractului de leasing beneficiarul fondurilor europene sa intre în posesia bunurilor;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Achiziția de teren agricol sau de bunuri second hand nu sunt cheltuieli eligibile. Totodată, nu vă gândiți că vă veți putea renova locuința cu fonduri europene! Pentru a plăti consultantul, puteți acesa Măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanţă  pentru agricultori”.

Cine sunt beneficiarii Măsurii 121 destinată fermelor de familie

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole-activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între 2 și 50 UDE. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 de euro.astfel, valoarea producției trebuie să se încadreze între 2.400 și 60.000 de euro.

Totodată, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx. Nu sunt eligibili solicitanţii al căror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161‐Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi cod CAEN 0162‐Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, specific activităților eligibile prin Măsura 312 „Sprijin pentru crearea  şi dezvoltarea de microîntreprinderi”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE