Euro Agricultura – Rețeaua Națională a Multiplicatorilor de Informații despre PNDR 2014-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), demarează astăzi, 11 martie 2014, campania națională de informare a reprezentanților societății civile pentru multiplicarea informațiilor despre accesarea și derularea finanțărilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Campania se va derula în perioada martie – august 2014 sub denumirea Euro Agricultura – Rețeaua Națională a Multiplicatorilor de Informații despre PNDR, având ca slogan „Împreună creștem satul românesc”. Organizată pentru prezentarea implementării Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2013 și ca etapă de pregătire pentru PNDR 2020, campania are ca obiectiv diseminarea și multiplicarea eficientă a informațiilor și a mesajelor despre finanțările europene nerambursabile acordate pentru agricultură și dezvoltare rurală. De asemenea, campania APDRP își propune să contribuie la îmbunătățirea percepției generale privind programele de finanțare pentru dezvoltare rurală și să încurajeze o cât mai bună înțelegere a conceptului de activitate economică derulată la standarde europene.

„Ne dorim ca informațiile privind derularea proiectelor finanțate prin PNDR în exercițiul financiar 2007 – 2013 să fie o sursă de inspirație pentru următorul PNDR. Plecând de la ideea că exemplul concret este cel mai bun mijloc de comunicare, campania va prezenta proiecte care pot fi considerate exemple de bună practică în accesarea și derularea fondurilor europene. În același timp, considerând deosebit de importantă asigurarea egalității de șanse în accesarea fondurilor, construim un sistem performant de informare a beneficiarilor PNDR dar și a viitorilor potențiali beneficiari. Iar acest sistem este Rețeaua Multiplicatorilor de Informații privind PNDR, formată din reprezentanți ai societății civile care pot transmite în mod eficient informațiile către toate persoanele interesate de obținerea banilor pe care Uniunea Europeană îi acordă pentru dezvoltarea mediului rural. Credem că este foarte important să încurajăm multiplicarea informaţiilor corecte, clare, concise despre accesarea și derularea fondurilor europene”, a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al APDRP.

Principala activitate pe care se va concentra noul proiect APDRP va fi cea de creare a unei rețele naționale ce va cuprinde peste 2.000 de multiplicatori de informații din toate județele țării. Aceștia vor fi selectați și pregătiți pentru a putea transmite către publicul larg informațiile generale și specifice despre modalitatea și condițiile de accesare și utilizare corectă a fondurilor europene disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Selecția multiplicatorilor va fi făcută pe baza experienței pe care aceștia o demonstrează în activitățile de comunicare cu publicul larg și mai ales în comunicarea privind fondurile europene, dar și pe baza potențialului lor de multiplicare a informației.

Plecând de la acest obiectiv, pentru desemnarea multiplicatorilor vor fi luate în considerare asociații, patronate și cooperative de profil, ONG-uri reprezentative, Grupuri de Acțiune Locală (GAL), centre de documentare europeană, centre de informare EuropeDirect, asociații studențești, organizații active în zona rurală etc.

„Prima etapă a campaniei va consta într-un proces de comunicare, demonstrativ și interactiv, organizat cu multiplicatorii de informații, proces în care proiectele finanțate prin PNDR vor fi folosite ca sursă principală de documentare. Sunt prevăzute în acest scop vizite exemplificative la peste 850 de proiecte care au primit sprijin nerambursabil prin PNDR în România, dar și în alte țări ale Uniunii Europene.

Din cei peste 2.000 de multiplicatori naționali, în funcție de performanțele obținute în multiplicarea informațiilor, 60 vor fi selectați să participe la vizitele exemplificative organizate în afara țării. Proiectele care vor fi vizitate vor fi alese având drept criterii exemplul pe care îl oferă acestea și diversitatea activităților finanțate, a menționat David Eugen Popescu.

Multiplicatorii care aderă la rețeaua nou creată trebuie să conceapă un plan de lucru și să organizeze, pe baza informațiilor primite despre procedura de accesare și derulare a finanțărilor europene, mai multe acțiuni de comunicare pentru locuitorii din mediul rural (conferințe tematice, întâlniri de informare despre PNDR, puncte de informare în cadrul târgurilor regionale, prezentarea unor proiecte identificate ca exemple de bună practică în presa locală, prezentări despre PNDR susținute în cadrul evenimentelor etc.).

Tot în cadrul acestei campanii va fi lansată o platformă web (www.euroagricultura.ro) care va servi ca sursă de informare pentru multiplicatori, dar și pentru publicul larg.

Platforma online de informare va include atât informații utile pentru activitatea curentă a multiplicatorilor, cât și prezentări ale celor mai reușite activități de comunicare dezvoltate în rețea și ale celor mai activi și eficienți multiplicatori.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE