Directiile pentru agricultura incep colectarea datelor de la fermieri. Ce informatii trebuie sa le punem la dispozitie

Facebook
Twitter

Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (DAJ) colecteaza de la fermierii agricoli persoane juridice si fizice de pe raza teritoriala a judetului datele privind productia agricola la culturile agricole.

Aceste date sunt centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sunt validate la nivelul Institutului National de Statistica (INS). INS colecteaza la randul sau date prin directiile sale teritoriale si alte institutii din subordine. Dupa validarea datelor, acestea devin date oficiale si sunt raportate la EUROSTAT.

Pe baza productiilor agricole realizate la nivelul judetului sunt calculate  normele de venit in functie de care sunt impozitate persoanele fizice care desfasoara o activitate agricola, potrivit prevederilor art. 106 alin. (3) din Codul Fiscal.

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 330/2014.

Potrivit acestei metodologii, entitatile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit sunt Directiile Agricole. 

Propunerile normelor de venit  se intocmesc corespunzator datelor statistice ale fiecarui judet, pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura de la nivelul fiecarui judet.

La stabilirea nivelului normelor de venit se specifica sursa datelor utilizate, in urmatoarea ordine:

a)Institutul National de Statistica cu reteaua sa teritoriala;

b)date operative colectate de DAJ de la organizatii profesionale, operatori economici, registrul agricol, piete si alte entitati ce pot oferi informatii in acest scop;

c)structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura de la nivelul fiecarui judet.

Calculul normelor de venit se face utilizand urmatoarele date primare:

Productiile medii pe judet pe ultimii 3 ani

Pretul mediu pe judet al produselor, pe ultimii 3 ani

Cheltuieli efectuate pentru obtinerea productiei

In situatia in care nu exista date statistice intr-un judet, pentru un anumit produs/o anumita categorie de animale din cele prevazute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, DAJ-urile intocmesc propuneri de norme de venit pentru care se utilizeaza datele Institutului National de Statistica de la nivel national.

Dupa definitivarea propunerilor, aceastea sunt transmise de catre DAJ-uri la directiile generale regionale ale finantelor publice cu cel putin 30 de zile lucratoare inaintea datei de 5 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

In termen de 10 zile lucratoare de la primire, directiile generale regionale ale finantelor publice aproba normele de venit propuse sau, in situatia in care constata o diminuare a valorii la unele dintre acestea fata de cele ale anului anterior, solicita revizuirea lor. Ca urmare a solicitarii directiilor regionale ale finantelor publice de revizuire a normelor de venit, DAJ-urile pot sa recalculeze normele de venit sau sa motiveze mentinerea acestora la nivelul propus.

DAJ-urile transmit normele de venit recalculate sau motivatiile de mentinere a acestora la nivelul propus catre directiile generale regionale ale finantelor publice, cu cel putin 10 zile lucratoare inaintea datei de 5 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

Incepand cu anul 2007, in cadrul MADR functioneaza reteaua de informatii contabile agricole (RICA), infiintata in conformitate cu cerintele europene.

Acesta structura are posibilitatea de verificare a productiilor obtinute la nivelul fermelor agricole persoane juridice care detin contabilitate, dar si la nivelul fermierilor persoane fizice, pe baza liberei declaratii.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE