Derogare de la Comisia Europeana pentru tratarea semintelor de rapita

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului CE nr. 1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociatiilor de Producatori Agricoli si a Asociatiei Producatorilor de Seminte, Romania a notificat Comisia Europeana privind plasarea pe piata pentru o perioada de maxim 110 zile a urmatoarelor produse: MODESTO 480 FS (400 g/l Clotianidin + 80 g/l Beta ciflutrin) si NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru combaterea daunatorilor de sol (Phyllotreta spp. si Phylloides spp.), la cultura de rapita insamantata in toamna anului 2016, furnizand informatii detaliate privind situatia de urgenta.

In baza notificarii s-a eliberat o autorizatie temporara de 110 zile pentru fiecare din produsele mentionate anterior, care expira la 31.10.2016.

Comercializarea si utilizarea acestor produse pe teritoriul Romaniei se va face cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor.

In vederea reducerii riscului asociat utilizarii produselor de protectie a plantelor, se vor aplica cu strictete urmatoarele masuri:

Samanta de rapita tratata cu unul din produsele mentionate anterior se va utiliza numai in zonele si pe suprafetele cu infestare foarte puternica a daunatorilor de sol Phyllotreta spp. si Phylloides spp;

Companiile vor comercializa produsele numai agentilor economici care fac dovada ca tratamentul va fi efectuat numai in instalatii profesionale, cu personal calificat;

Operatorii economici care detin statii si masini de tratat seminte trebuie sa detina autorizatie de mediu si un contract de prestari servicii cu un operator economic pentru neutralizarea ambalajelor si a deseurilor chimice rezultate in urma utilizarii produselor de protectie a plantelor la tratarea semintelor;

Companiile vor tine o evidenta stricta a cantitatilor de produs comercializat/agent economic, pe care o vor comunica saptamanal la MADR – AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA, in vederea evitarii crearii de stocuri produs/samanta tratata dupa expirarea perioadei de 110 zile.

Etichetarea ambalajului semintelor se va face conform prevederilor art. 49 (4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009;

Insamantarea se va efectua cu semanatori dotate cu echipamente adecvate care sa asigure un inalt grad de incorporare in sol si o reducere la minimum a pierderilor si emisiilor de praf, respectand buna practica agricola;

In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor, se vor aplica toate masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare, de catre toti agentii economici care detin instalatii de tratare a semintei, de catre cei care depoziteaza si manipuleaza samanta tratata si de catre fermierii care seamana seminte tratate cu produse de protectie a plantelor;

Fermierii au obligatia de a instiinta in scris in timp util atat Primariile cat si agricultorii din zona cu privire la perioada in care se va derula actiunea de semanat a semintelor tratate cu unul din produsele mentionate anterior (MODESTO 480 FS si Nuprid AL 600 FS);

Producatorii agricoli (fermierii) au obligatia de a marca zonele insamantate cu samanta tratata cu placute de avertizare;

Inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiilor Fitosanitare vor monitoriza intreaga actiune prin efectuarea de controale atat la locurile de tratare a semintelor, cat si in camp la semanat, vor informa saptamanal Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Autoritatea Nationala Fitosanitara cu privire la derularea acestei actiuni si vor aplica toate masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare in cazul nerespectarii prevederilor prezentei note;

Este interzisa crearea de stocuri de produs/samanta tratata dupa data de 31.10.2016.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE