Depunerea online și cum se completează cererea unică de plată

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Începând cu acest an și până în 2020, fermierii vor completa un nou model de cerere unică de plată, ca  urmare a modificării normelor din Politica Agricolă Comună.

Cererea de plată poate fi completată online, însă fermierul tot va trebui să facă un drum la APIA de care aparține pentru a depune documentele doveditoare.

Dacă ai completat electronic Declaraţia de suprafaţă folosind IPA Online, nu uita că trebuie să te prezinţi la APIA unde vei tipări și semna Declaraţia şi vei completa, în Cererea unică de plată, datele de identificare și cele cuprinzând Angajamentele. Cererea unică de plată trebuie semnată şi înregistrată la APIA, în registratura electronică a IACS.

Dacă nu ai un număr de înregistrare, înseamnă că nu ai mai depus o astfel de cerere.

Trebuie să fii atent la mesajele de avertizare pe care le afişează programul IPA Online, pentru a evita să primeşti solicitări ulterioare de clarificare din partea APIA şi pentru a avea o Cerere completă şi cât mai corectă.

Finalizarea Declarației de suprafață se va face în prezența funcționarului APIA, odată cu semnarea cererii de plată și a angajamentelor.

Puncte de Acces IPAOnline Aproape de Tine (destinate celor care nu au acces la Internet):

  • centrele județene și locale APIA;
  • primării.

Aplicația IPA  Online este pusă la dispoziția fermierilor, în mod gratuit, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și poate fi accesată la adresa http://lpis.apia.org.ro.

CE ESTE IPA ONLINE?

IPA Online este un program informatic gratuit care îţi permite să completezi electronic Declaraţia de suprafaţă din cadrul cererii de sprijin pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă.

Aplicaţia poate fi folosită oriunde există un computer conectat la Internet: la domiciliu, la sediul exploataţiei, la  primărie, la centrul APIA etc.

IPA Online îţi pune la dispoziţie lista parcelelor pentru care ai solicitat sprijin în anul anterior, cu suprafeţele determinate în urma controalelor realizate de specialiştii Agenţiei, precum şi schiţa parcelelor agricole.

Pentru fiecare parcelă în parte, poţi modifica, corecta sau completa Declaraţia de suprafaţă şi schiţa parcelei. Programul realizează verificări ale datelor pe care le înscrii şi, dacă acestea nu sunt complete sau au necorelări evidente, va afişa o avertizare, ajutându-te astfel să compltezi corect Declaraţia.

De asemenea, poți stabili datele finale pe parcursul mai multor zile, aşa încât, dacă ai nevoie de verificări, poţi să întrerupi lucrul cu aplicaţia şi apoi să îl reiei, având păstrate datele completate anterior.  Astfel, te poți deplasa pe teren sau poţi solicita sprijin pentru identificarea corectă a parcelei şi completarea suprafeţei acesteia.

CUM POŢI FOLOSI IPA ONLINE?

Pentru a completa declaraţia de suprafaţă folosind această aplicaţie, ai nevoie de un nume de utilizator şi o parolă pe care numai tu le cunoşti, ca să fii sigur că numai tu ai acces. Pentru a învăţa cum să foloseşti programul, poţi folosi butonul de asistenţă „?“ din aplicaţie, unde vei găsi Manualul de utilizare şi filme de prezentare.

Poţi, de asemenea, să consulţi manualul pe Internet, poţi participa la sesiunile de instruire realizate de Agenţie sau poţi cere sprijin specialiştilor APIA. Pentru detalii, accesează  www.apia.org.ro.

DE CE SĂ FOLOSEŞTI IPA ONLINE?

  • Poţi face completarea Declaraţiei de suprafaţă pe parcursul mai multor şedinţe de lucru, cu mai multă atenţie şi mai corect.
  • Nu mai este nevoie să desenezi parcelele pe hărţi de hârtie.
  • În timp ce lucrezi poţi afla: ce suprafaţă ai desenat pe hartă; dacă parcela desenată se suprapune peste cele desenate de alţi fermieri; dacă ai declarat o suprafaţă mai mare decât suprafaţa blocului fizic.
  • Riscul depunerii unei declaraţii de suprafaţă incorecte este mult mai mic, ca şi riscul de a primi sancţiuni din această cauză.
  • În anul următor completării electronice a Declaraţiei de suprafaţă, tot ce trebuie să faci este să verifici dacă există modificări în Cerere și să faci numai acele modificări, realizând o importantă economie de timp.
  • Declaraţia de suprafaţă completată de tine va fi automat introdusă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control – aplicație prin care APIA verifică Cererea ta de sprijin. Astfel, autorizarea la plată se va face într-un timp mai scurt şi vei primi sprijinul financiar mai repede.
  • Nu vei fi nevoit să completezi Declarația de suprafață pe hârtie. Se reduc astfel timpul de completare a cererii la sediul APIA și probabilitatea depunerii unei Cereri cu erori sau incompletă.
  • Vei putea accesa rezultatele controalelor din anii precedenți.

Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată informaţii privind schemele de plată /măsurile de sprijin

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt  completate de către funcţionarul de la  centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) care primeşte formularul cererii unice de plată. Acesta, după verificarea cererii, completează şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură.

Numărul, data şi ora închiderii va fi preluată automat din aplicaţia IPA-online.

Codul  unic  de  identificare al  solicitantului din Registrul  unic  de  identificare -RUI (element  component  al Sistemului Integrat de Administrare și Control (I.A.C.S) este atribuit o singură dată de către A.P.I.A., fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. Acesta se va menţine în toate cererile adresate  A.P.I.A. sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), după caz.

I.  DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/ EXPLOATAŢIE

Fermierii persoane fizice şi forme de asociere simplă fără personalitate juridică completează  pe  pag. 1 a cererii unice de plată, în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal-CNP (03).

Pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi  completările  ulterioare, administratorul numit/desemnat înscrie în câmpul (04) denumirea  formei  de asociere  simple și datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) și CNP (03).

Cod ţară şi număr act identitate (05)–completat de către solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (ex. Germania–DE), urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului.

În  cazul  în care fermierul nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată (câmpurile 01-05) cu datele de identificare ale titularului de cerere.

Renta  viageră (06a) – fermierii care beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta “DA”.

Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr.  247/2005, cu modificările şi completările ulterioare nu beneficiază de plăţi pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.

Fond mutual (06b) – fermierii care sunt membri ai unui fond mutual (organizat conform cu prevederile OUG 64/2013, privind înfiinţarea  şi  acreditarea  fondurilor  mutuale  pentru  gestionarea  riscurilor  în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli și/sau  dăunători  la  plante  și  animale,  de  un  incident  de  mediu  sau  alți  factori  naturali,  aprobată  cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014) bifează cu un X caseta “DA”.

Fermierii care nu sunt membri ai unui fond mutual bifează cu un X caseta “NU”. Este obligatorie existența bifei pe una din casete.

Fermierii persoane juridice şi PFA (persoanele fizice autorizate) / ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială):

Completează pe pag.1, în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07)–de ex: S.C. Agroind S.A., cod  unic  de  identificare  (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi, nume (09) /prenume  (10) şi CNP (11) administrator.

PFA/ ÎI/ ÎF prezintă la A.P.I.A. cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI).

Conform art. 7 alin.1 și 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice  autorizate, întreprinderile  individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice autorizate – PFA, întreprinderile individuale–ÎÎ şi cele familiale-IF au obligaţia să solicite înregistrarea în  Registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii.

Aceste forme de organizare nu au personalitate juridică, deşi prezintă CUI.

PFA sau întreprinzătorul persoană fizică titular al ÎÎ înscrie: în câmpul (07) Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF şi CUI (08), precum  şi nume (09), prenume (10) şi CNP (11) administrator/reprezentant.

Reprezentantul desemnat al IF, conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare și CUI -ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele sale  personale în câmpurile: nume (09), prenume (10), CNP (11).

În  cazul  în  care  persoana  fizică  autorizată  şi  întreprinzătorul  persoană  fizică  titular al întreprinderii  individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplică prin intermediul unui împuternicit, acesta completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi prezintă delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată.

La câmpul 12 se completează Cod ţară şi nr. act identitate pentru administratorul persoanelor juridice cu altă cetățenie.

Tip de organizare (13) – se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 2. PFA / ÎÎ / ÎF nu completează acest câmp.

Câmpul 14 se completează de către toți fermierii care dețin cod CAEN înscris în certificatul de înscriere la ONRC.

Fermierii care dețin cod CAEN din care rezultă că activitatea agricolă este activitate principală, prevăzută în Anexa la Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, privind actualizarea Clasificării activităţilor  din  economia  naţională – CAEN,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  la  Diviziunea  01, Grupele 011–016 sunt fermieri activi, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din OUG 3/2015.

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII / ADRESA DE DOMICILIU

Persoanele fizice completează  adresa domiciliului stabil, iar cele juridice adresa sediului social al societăţii: câmpurile (15)-(25).

În  câmpul 16.1 se completează oraș sau comună iar în câmpul 16.2  se completează și satul dacă este cazul.

SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI

(câmpurile 26-36) Sediul exploatației /gospodăriei este locul de deținere a animalelor și/sau a celorlalte mijloace de producție (spații de depozitare, utilaje agricole, depozit de carburanți, depozite de îngrășăminte chimice etc.). Se completează de către beneficiarii al căror sediu al exploatației/gospodăriei este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu. În câmpul 27.1 se completează oraș sau comună iar în câmpul 27.2 se completează și satul dacă este cazul.

COORDONATE BANCARE (câmpurile 37–39)

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit): În câmpurile 40-43 se completează numele și prenumele, CNP-ul și numărul și data împuternicirii/procurii notariale ale persoanei împuternicite de către titular să depună cererea unică de plată în numele solicitantului de plată.

Consultă Instructiunile de completare a cererii unice de plata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE