Daniel Botanoiu, lamuriri despre accesarea sprijinului de 10.000 euro pentru cresterea porcilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu, a oferit o serie de lamuriri cu privire la programul de sprijin al Guvernului dedicat sectorului suinelor. Mai exact este vorba despre schema de ajutor prin care producatorii pot primi 10.000 de euro pentru 200 capete porci grasi crescuti in exploatatia beneficiarului.

Mai exact, aceste ajutoare de 10.000 euro (valoare totala/beneficiar/an) se acorda pentru 200 capete porci grasi crescuti in exploatatia beneficiarului de la care se obtine o productie de minimum 20 tone carne, in urma sacrificarii in abatoare autorizate. Cuantumul unitar este echivalentul in lei a 50 euro/cap.

„In primul rand, solicitantii trebuie sa faca dovada ca desfasoara o astfel de activitate, conform autorizatiei emise de ANSVSA. Ulterior, porcii care vor fi cumparati trebuie sa aiba o medie de greutate de pana la maximum 30 kg. Ulterior, cererea solicitantului se inregistreaza, vine inspectia, urmareste procesul. Important de precizat este ca platile se prin intermediul Directiei Agricole. In prezent exista circa 360 de exploatatii potential eligibile la accesare. Acest tip de sprijin a fost realizat pe baza datelor din balanta comerciala, care ne arata ca Romania importa anual 230.000 tone de carne de porc”, a declarat Daniel Botanoiu, in cadrul emisiunii „Viata Satului”, de la TVR 1.

Oficialul MADR a precizat de asemenea ca programul este in prent in stadiul de initiativa legislativa, urmand sa fie aprobat de Guvern.

Conform documentului, ajutorul de stat prevazut la art.2 se acorda producatorilor de carne de porc organizati ca persoane juridice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) detin exploatatii inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) au livrat si au clasificat porci grasi in abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, producatorii de carne de porc trebuie sa livreze si sa clasifice in abatoare autorizate, minimum 600 si maximum 100.000 capete de porci grasi/an per exploatatie. Exploatatiile care detin mai mult de 100.000 de capete intra in program numai cu maxim 100.000 porci grasi livrati la abator si clasificati.

Se acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi, intrati in exploatatia beneficiarului la o greutate de maxim 30 kg/cap, livrati si clasificati in abatoare autorizate.

In cadrul Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, un producator de carne de porc poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum 1 si maximum 250 pachete de sprijin/an.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiarii prevazuti la art. 5, depun, anual, la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale, o cerere de inscriere in Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, denumita in continuare cerere, al carei model este prevazut in anexa nr.1, prin care solicita inregistrarea in Registrul unic al Programului carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, insotita de urmatoarele documente:

  • a) imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  • b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;
  • c) dovada cont activ banca/trezorerie.

Dupa inscrierea in Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro, in termen de 5 zile lucratoare, beneficiarii anunta reprezentantul DAJ, ca detine in exploatatie purcei cu o greutate de maxim 30 kg, in vederea efectuarii controlului la fata locului, si depune urmatoarele documente:

  • a) copie a cardului de exploatatie sau documentul eliberat de DSVSA la inregistrarea exploatatiei in RNE care contine codul exploatatiei si datele proprietarului exploatatiei, asa cum este definit in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • b) documentul de intrare a porcilor in exploatatie care sa ateste greutatea de maxim 30 kg/cap, respectiv formular de miscare/document de achizitie.

Programul carne de porc din ferme romanesti – 200 capete = 10.000 euro se desfasoara pe perioada 2017 – 2020.

Ajutorul de stat se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Plafoanele anuale se aproba prin hotarare a Guvernului. Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2017 este echivalentul a 86 milioane euro, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Cursul euro este cel de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE