Daniel Botanoiu: fermierii nu vor fi obligati sa depuna lunar cererile de subventionare a motorinei

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu, a oferit de curant, pe pagina sa de Facebook, cateva lamuriri cu privire la un proiect de lege initiat de MADR, care isi propune sa modifice legislatia in legatura cu subventionarea motorinei.

„La acest moment am supus dezbaterii publice un proiect de act normativ care schimba in mod radical si in avantajul fermierilor modul in care se acorda ajutorul de stat pentru acciza redusa la motorina. Pana in acest an, in baza HG 1174/2014, fermierii se adresau APIA si obtineau un acord prealabil de finantare. In baza acordului prealabil, APIA emitea o adeverinta, fermierul se ducea la banca, lua un credit in baza adeverintei, iar decontarea efectiva a diferentei de acciza se facea in luna decembrie, chiar ianuarie. Suma decontata stingea creditul obtinut, dar costurile exceptionale legate de acest credit reprezentau cheltuieli ale fermierului facute pe seama unui drept de primit”, scrie Daniel Botanoiu pe pagina sa de Facebook.

Secretarul de stat in MADR precizeaza ca noul flux va permite agricultorilor sa isi deconteze mult mai rapid cheltuielile cu acciza la motorina.

„In sinteza, noul flux de decontare permite fermierilor decontarea rapida a cheltuielilor cu acciza la motorina si asigura recuperarea unor costuri intr-un mod mult mai dinamic si mai eficient pentru acestia. Prin proiectul de hotare de guvern, se prevede posibilitatea sa obtii banii reprezentand acciza redusa cand ai nevoie de ei, cat mai repede dupa ce ai platit motorina. Cererea de plata o poti depune lunar sau in acea luna care urmeaza lunii in care ai facut cheltuiala. In alta ordine de idei se poate deconta motorina pe un an agricol intr-o singura cerere de plata, la inceputul anului sau oricand ai achizitionat cantitatea de motorina necesara intregului an agricol. Daca ai dreptul sa beneficiezi de acciza redusa pentru 10 tone de motorina conform cererii initiale si achizitionezi toata motorina in ianuarie –de exemplu – (daca ai unde sa o stochezi – sunt fermieri care au), te prezinti in februarie la APIA si ceri banii pe toata cantitatea. Iar APIA iti deconteaza toata suma solicitata”, a mai notat secretarul de stat in MADR.

De asemenea, Daniel Botanoiu a subliniat ca niciun fermier nu va fi obligat sa se prezinte lunar la APIA. „Nimeni nu e obligat sa vina lunar la APIA asa cum am observat ca se insinueaza. Probabil daca s-ar fi cerut un punct de vedere avizat, neclaritatile ar fi disparut de la sine. Scopul meu si al colegilor mei este sa simplificam fluxurile procedurale, sa gasim solutii pentru ca fermierii sa primeasca banii cat mai repede si, mai ales, fara incarcarea costurilor datorita unor proceduri institutionale. Actul este in dezbatere publica. Daca sunt idei sau aspecte prin care sa-l promovam intr-o varianta mai buna, va astept cu propuneri in aceasta saptamana”, a mai precizat Daniel Botanoiu.

Conform schimbarilor preconizate, mentionate in proiectul de lege, plata ajutorului de stat se solicita pe baza unor cereri de plata adresate Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene/locale dupa caz, de catre beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare.

Beneficiarii depun cererile de plata lunar, in termen de 15 zile ale lunii urmatoare lunii pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate in luna respectivea, precum si de copii ale documentelor fiscale de vanzare a motorinei emise de vanzatori pe numele beneficiarilor.

Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor atasate cererii plata a ajutorului de stat apartine beneficiarilor prezentei scheme si/sau autoritatii care a emis si/sau a atestat aceste documente, dupa caz.

Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti analizeaza solicitarile beneficiarilor si documentele justificative anexate, in limita cantitatilor totale anuale stabilite prin acordul prealabil pentru finantare, determina si aproba
cantitatile de motorina pentru care se acorda ajutorul de stat, precum si valoarea acestuia si intocmesc situatii centralizatoare pe care le transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in termen de 15 zile de la data incheierii termenului prevazut la art.8 alin.(2).

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite la Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele exprimate in lei, fara subdiviziuni, aferente cantitatilor de motorina determinate si aprobate la plata, in termen de 5 zile.

Pe baza situatiei centralizatoare comunicata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intocmeste cererea de deschidere de credite bugetare si o transmite spre aprobare Ministerului Finantelor Publice.

Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale deschide si repartizeaza credite bugetare Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, la randul sau, repartizeaza credite bugetare centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu sumele cuvenite.

Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.

Sumele reprezentand ajutorul de stat sub forma de rambursare pentru cantitatile de motorina determinate si aprobate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, consumate de beneficiari si nedecontate in anul de cerere, se deconteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in anul urmator anului de cerere, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale verifica si raspunde de incadrarea in cantitatile maxime anuale de motorina prevazute in anexa la Hotãrarea Guvernului nr.1174/2014.

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2017 este de 349.425,00 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.

Totodata, pentru a se asigura temeiul legal pentru plata ajutorului de stat aferent cantitatilor de motorina consumate in perioada octombrie-decembrie 2016, respective ianuarie martie 2017, prin prezentul proiect normativ se introduce o norma de exceptie la art.8 din H.G.nr.1174/2014, respectiv o norma tranzitorie in sensul in care procedurile de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se finalizeaza conform dispozitiilor in vigoare la data initierii acestora.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE