Cum va functiona noul Fond Mutual pentru fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care se reglementeaza infiintarea si functionarea Sistemului national mutual agricol de gestionare a riscurilor.

Va prezentam in acest articol cele mai importante prevederi ale documentului.

Administrarea Fondului se realizeaza prin Agentia pentru Administrarea Fondului National Mutual Agricol, denumita in continuare Agentie, care se infiinteaza ca institutie publica, autonoma, cu personalitate juridica in coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, si care se finanteaza din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul MADR si din venituri proprii.

In vederea stabilirii si recunoasterii naturii riscurilor, intensitatii daunelor produse si delimitarii arealului in care se produc evenimentele care genereaza pierderi, se infiinteaza Comisia Nationala pentru Monitorizarea Riscurilor din Agricultura, denumita in continuare Comisia Nationala, organism colegial interinstitutional, fara personalitate juridica, pe lânga MADR.

La nivel judetean se constituie comisiile judetene pentru constatatea pagubelor, denumite comisii judetene, pe lânga institutia prefectului, cu scopul de a analiza, a evalua, a constata si certifica producerea evenimentelor, arealul si intensitatea pagubelor.

Din sistemul national mutual agricol fac parte:

  • a) fermierii activi definiti conform legii;
  • b) Agentia;
  • c) Comisia Nationala;
  • d) comisiile judetene.

Compensatiile prevazute la alin. (1) se acorda pentru pierderi economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme daunatoare plantelor sau de un incident de mediu inclusiv prin contributii financiare in baza Regulamentului 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013.

Definitia dezastrului natural – eveniment spontan de natura biotica sau abiotica care genereaza tulburari importante ale sistemelor de productie agricola, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Fenomene climatice nefavorabile – seceta, inghetul din timpul iernii, inghetul târziu, inundatiile, ploile abundente si de durata, care indeplinesc conditiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Incident de mediu – aparitia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare in ceea ce priveste calitatea mediului, care este legata de un eveniment specific si limitat din punct de vedere geografic; in sensul prezentei ordonante de urgenta nu sunt considerate incidente de mediu schimbarile climatice sau poluarea atmosferica.

Veniturile proprii ale Agentiei se constituie din contravaloarea serviciilor de gestionare a fondului de compensare, calculata prin aplicarea unui procent din fondul de compensare, care se aproba anual prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei.

Agentia acorda compensatii fermierilor activi care contribuie financiar la constituirea fondului de compensare. Agentia poate implementa si masuri de stabilizare a veniturilor fermierilor sub forma unor compensatii din fondurile proprii create in acest scop prin contributia financiara a fermierilor activi si gestionate distinct de catre Agentie pentru acoperirea pierderilor cauzate de scaderea drastica a veniturilor ca urmare a volatilitatii preturilor sau a altor cauze legate de instabilitatea pietei.

Fondul de compensare financiara gestionat de Agentie se constituie din contributiile fermierilor activi, in cuantumul si in conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului initiata de catre MADR la propunerea Agentiei si se utilizeaza pentru acordarea compensatiilor financiare, precum si pentru asigurarea contravalorii serviciilor de gestionare a fondului de compensare.

Fondul de compensare prevazut la alin. (1) este fond banesc special, definit conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, care se colecteaza si se pastreaza la Trezoreria Statului. Conditiile de utilizare ale Fondului de compensare se stabilesc prin hotarâre a Guvernului initiata de catre MADR la propunerea Agentiei.

Agentia constituie sectiunea comuna si sectiunile specializate pentru colectarea contributiei financiare a fermierilor activi. Contributia la sectiunea comuna este obligatorie pentru toti fermierii activi.

Suma constituita prin contributiile fermierilor activi la sectiunea comuna este utilizata pentru compensarea financiara a pierderilor generate de fenomene climatice nefavorabile, incidente de mediu, boli si daunatori, care nu pot fi puse in sarcina unei sectiuni specializate.

Suma aferenta sectiunii comune poate fi utilizata pentru compensarea financiara a pierderilor aferente sectiunilor specializate, doar prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea justificata a Agentiei.

Agentia poate acorda stimulente fermierilor activi care au contribuit mai mult de 5 ani la constituirea fondului de compensare.

Compensatiile financiare se platesc de catre Agentie direct fermierilor contributori care au inregistrat pierderi economice determinate de evenimentele prevazute la art.1 alin.(8). (2) Compensatiile financiare prevazute la art.1 alin.(8) se acorda exclusiv fermierilor activi care au achitat contributia financiara pâna la 31 decembrie a anului precedent celui in care s-a produs riscul pentru care se solicita compensarea.

Fondul National Mutual Agricol reprezinta singurul sistem financiar la nivel national, in scopul acordarii de compensatii fermierilor activi contributori in conditiile art. 8 din prezenta ordonanta de urgenta, pentru pierderile suferite ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile, aparitiei unor boli ale animalelor sau ale plantelor, a infestarii cu daunatori sau in urma unor incidente de mediu.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE