Comisia pentru agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul European a redactat recent o serie de sugestii pentru Comisia de Bugete care urmeaza sa stabileasca in perioada imediat urmatoare bugetul agriculturii europene in 2018.

„Fondurile Politicii Agricole Comune (PAC) care ii sunt alocate reprezinta in prezent aproximativ 38 % din bugetul UE; solicita, prin urmare, ca bugetul pentru agricultura sa ramana cel putin la nivelul sau actual pentru ca sectorul sa continue sa realizeze obiectivele-cheie, in special avand in vedere ca sectorul agricol este afectat adesea de crize care necesita un raspuns bugetar; releva faptul ca stabilitatea veniturilor trebuie sa constituie o prioritate”, se arata in avizul Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala destinat Comisiei pentru bugete referitor la bugetul pe 2018.

De asmenea, Comisia pentru Agricultura din Parlamentul UE solicita aplicarea consecventa a principiului conform caruia toate veniturile provenite din agricultura ar trebui sa ramana in bugetul pentru agricultura.

Comisia subliniaza rolul important al rezervelor pentru situatiile de criza si solicita cu insistenta ca, avand in vedere rolul lor esential in diminuarea pierderilor financiare ocazionate de crizele din acest sector, toate fondurile din bugetul 2017 care sunt alocate prin mecanismul de disciplina financiara rezervei de criza in sectorul agricol si care raman necheltuite sa fie puse la dispozitie integral sub forma de plati directe in bugetul pentru 2018, in conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Mai mult decat atat, Comisia pentru Agricultura constata ca, in ultimii ani, agricultura europeana a fost tot mai des expusa crizelor; prin urmare, solicita Comisiei sa reexamineze sistemul actual al rezervei de criza in sectorul agricol si sa creeze un instrument nou care sa permita efectuarea de interventii politice rapide in caz de criza si care sa nu se bazeze pe un mecanism de disciplina financiara anual pentru a primi finantare.

Comisia ia act de faptul ca aspectele acoperite de „pachetul Omnibus” au un potential mai mare de punere in aplicare si ca aceste aspecte ar trebui sa se reflecte in mod adecvat in bugetul pe 2018; subliniaza faptul ca procesul de executie bugetara ar trebui sa tina seama de potentialul sporit al simplificarii avute in vedere; solicita alocarea unor fonduri suficiente.

In document, Comisia subliniaza ca este necesar sa se continue simplificarea PAC si, totodata, sa se aloce acestui domeniu de politica resursele bugetare necesare pentru a-i valorifica intregul potential, realizand principalele sale obiective si prioritati.