Cum trebuie tinuta evidenta productiei vitivinicole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de Ordin privind aprobarea documentelor de evidenta a productiei vitivinicole.

Astfel, potrivit documentului, se aproba documentele tip pentru evidenta productiei vitivinicole, respectiv declaratia de stocuri, declaratia de recolta si declaratia de productie, ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 1, 2, 2a), 3, 3a), care fac parte integranta din prezentul ordin.

Persoanele fizice si persoanele juridice care produc, depoziteaza, achizitioneaza si comercializeaza produse vitivinicole au obligatia, dupa caz, de a intocmi si de a depune in termen documentele prevazute la art. 1.

Declaratiile prevazute in anexele nr. 1, 2, 2a), 3, 3a) se depun si se inregistreaza la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti in trei exemplare, dupa cum urmeaza:

(a) un exemplar se transmite catre consilierii cu atributii de inspectie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol in vederea verificarii si centralizarii datelor inscrise;

(b) un exemplar, in cazul producerii vinurilor cu Denumire de Origine Controlata, denumite in continuare vinuri cu D.O.C., vinurilor cu Indicatie Geografica, denumite in continuare vinuri cu I.G.,a vinurilor varietale si a vinurilor, asa cum sunt definite in art.17 alin.(1) din Legea nr. 164/2015 se transmite la inspectoratul teritorial al O.N.V.P.V.;

(c) un exemplar se pastreaza la declarant

Declaratia de stocuri, prevazuta in anexa nr. 1, se intocmeste si se depune de catre producatorii, depozitarii si comerciantii de vinuri si alte produse vinicole, altii decat comerciantii cu amanuntul, pana la 15 august a fiecarui an, pentru productia aflata in stoc la data de 31 iulie a anului in curs.

Declaratia de stocuri, nu include produsele vitivinicole obtinute din strugurii recoltati in acelasi an calendaristic.

Sunt scutiti de intocmirea si depunerea declaratiei de stocuri, comerciantii a caror activitate economica consta in vanzarea produselor vinicole in cantitati mici, direct catre consumatori, cu exceptia celor care utilizeaza depozite specializate sau comercializeaza intr-un an, o cantitate mai mare de 2.000 l de produse vinicole.

Producatorii de struguri, persoane fizice sau juridice, intocmesc si depun la sfarsitul campaniei de recoltare a strugurilor dar nu mai tarziu de data de 10 decembrie a anului in curs, la directiile pentru agricultura din judetul in care se gasesc plantatiile de vita de vie, declaratia de recolta a strugurilor, cuprinsa in anexele nr. 2 si 2a).

Sunt scutiti sa completeze si depuna aceasta declaratie, urmatorii producatori de struguri persoane fizice sau juridice:

  • a) producatorii de struguri a caror productie totala este destinata consumului in stare neprelucrata sau este destinata uscarii sau transformarii directe in suc de struguri;
  • b) producatorii care detin pana la 0,1 hectare suprafata de plantatie de vita de vie, iar intreaga productie de struguri obtinuta o proceseaza in propria crama sau la terti, in nume propriu, iar intreaga productie de vin obtinuta nu face sub nicio forma obiectul comercializarii;
  • c) viticultorii care detin pana la 0,1 ha si care livreaza intreaga recolta.

Producatorii de vin si/sau alte produse vitivinicole completeaza si depun la sfarsitul campaniei de vinificare, dar nu mai tarziu de data de 10 decembrie a anului in curs, la directiile pentru agricultura din judetul in care se gasesc centrele de vinificatie, declaratia de productie, conform anexelor nr. 3 si 3 a).

Sunt scutiti de intocmirea si depunerea declaratiei de productie, persoanele fizice sau juridice care obtin prin vinificare proprie sau incredintata altui procesator, pana la 10 hl vin, care este destinat consumului familial.

Producatorii de vin si/sau alte produse vitivinicole care proceseaza strugurii prin contracte de prestari servicii, inregistreaza in propria declaratie de productie datele legate produsele si cantitatile obtinute in urma procesarii.

Cantitatile de vin si alte produse vitivinicole, valorificate pana la data intocmirii declaratiei de productie, se vor include in totalul produselor rezultate in urma campaniei de vinificatie.

Cantitatea de vin ce se include in declaratia de productie, este cantitatea totala obtinuta la incheierea fermentatiei alcoolice, inclusiv drojdia de vin.

Consilierii cu atributii de inspectie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din judetele in care se depun si inregistreaza declaratiile prevazute la art. 1, verifica corectitudinea datelor inscrise in declaratii si respectarea termenelor de depunere si inregistrare a acestora.

Pentru nedepunerea, in termen, sau inscrierea eronata ori incompleta a datelor in continutul declaratiilor, consilierii cu atributii de inspectie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, vor aplica sanctiunile prevazute in art. 65, alin. 1, lit. (s) din Legea nr. 164/2015.

Informatiile prevazute in declaratiile prevazute la art. 1, vor fi centralizate de catre consilierii cu atributii de inspectie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din judetele de inregistrare si depunere si vor fi transmise structurii cu atributii de inspectie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 60 de zile de la data expirarii termenelor de depunere.

Dupa verificare si centralizare, declaratiile prevazute la art 1 vor fi inaintate consilierului R.P.V., din judetul respectiv, in vederea inregistrarii lor.

Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin, se abroga prevederile Ordinului nr. 75 din 26 ianuarie 2004 privind aprobarea documentelor de evidenta a productiei vitivinicole: declaratii de stocuri, declaratii de recolta si declaratii de productie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79/30.01.2004.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE