Cum se va derula „Programul de Garantare a creditelor pentru IMM-uri”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Semnarea convenției privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, dintre Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM a permis Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) să transmită instituțiilor de credit interesate invitația de a se înscrie în Program, prima ofertă de participare la derularea Programului venită din partea Băncii Transilvania fiind deja înregistrată, a anunțat instituția.

„FNGCIMM este pregătit să semneze Convențiile de garantare imediat ce primește de la finanțatori informațiile obligatorii care stau la baza alocării plafonului de garantare pe fiecare finanțator în parte și care se referă la valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului și la nivelul costurilor totale (marja anuală peste nivelul ROBOR şi taxe aferente conexe activităţii de finanţare) ce vor fi aplicate finanţarilor în cadrul programului. Finanțatorii au posibilitatea de a comunica aceste informații până pe data de 30 ianuarie 2014”, se arată într-un comunicat remis de FNGCIMM.

Valoarea plafonului de garantare aprobat pentru Programul de garantare a creditelor pentru IMM-uri este de 2 miliarde lei.

„Semnarea convențiilor de colaborare cu instituţiile de credit va oferi întreprinzătorilor eligibili posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., garantate în procent de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni”, se mai precizează în documentul citat.

Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

Garanția se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituția finanțatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanției aprobate. Prima de garantare este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanției aprobate și din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM, la nivelul de 0,49% din valoarea garanției aprobate.

FNGCIMM SA este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. Fondul instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE