Cum se realizeaza identificarea corecta a parcelei agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru aprobarea subventiilor, fermierii, alaturi de reprezentantii APIA trebuie sa realizeze o identificare corecta a amplasamentului si conturului parcelei agricole in blocul fizic. StiriAgricole.ro va prezinta cele mai importante reglementari cu privire la acest subiect, mentionate in Ghidul solicitantului de plati directe 2016, redactat de Agentia de Plati.

Art. 11 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificari si completari ulterioare, prevede: “(1 )In sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanta, la depunerea cererii unice de plata, fermierul localizeaza parcela agricola prin identificarea corecta a amplasamentului si a conturului parcelei agricole in blocul fizic, pentru care se solicita plati. In conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013, APIA pune la dispozitia solicitantilor, pentru completarea corecta a cererilor unice de plata, suprafata eligibila si categoria de folosinta a blocurilor fizice, precum si datele si materialele grafice referitoare la parcelele declarate si/sau controlate pe teren in anul de cerere anterior.

Suprafata declarata a parcelei solicitate la plata este suprafata rezultata in urma procesului de digitizare a parcelei in aplicatia electronica GIS pusa la dispozitie de catre APIA, in conformitate cu documentele care fac dovada utilizarii terenului agricol. Exceptie fac cazurile in care pe parcela digitizata se regasesc suprafete neagricole mai mici de 100 de metri patrati, dar care insumate depasesc 100 de metri patrati. Suprafata digitizata a parcelei poate fi diferita fata de suprafata declarata in limita tolerantei, calculata in aplicatia electronica GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.

In sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, fermierii care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata, pot sa nu le declare cu conditia ca respectivele parcele sa nu depaseasca un hectar.

In cazul masurilor compensatorii de dezvoltare rurala pentru angajamentele care se aplica la nivel de parcela, prevazute in art. 33 alin. (2) din ordonanta, nu exista posibilitatea schimbarii parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micsorarea suprafetei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. In caz contrar, APIA va proceda la recuperarea platilor efectuate pentru aceste suprafete pentru toti anii de angajament. Angajamentele asumate de catre fermieri pentru masurile compensatorii, prevazute in art. 33 alin. (2) din ordonanta, care se aplica la nivel de suprafata total angajata, sunt conditionate de mentinerea suprafetei angajate pe toata perioada de angajament, parcelele putand fi schimbate anual.

In cursul controalelor efectuate de APIA, se aplica o toleranta tehnica de amplasare a parcelei agricole aferenta unei zone-tampon calculata in aplicatia electronica GIS.

In cazul in care in urma tuturor controalelor se constata identificarea eronata, in afara tolerantei prevazute la alin.(4) a amplasamentului parcelelor agricole declarate de fermieri sau a unor parti din aceste parcele, nu se acorda plati pentru suprafetele identificate eronat.

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plata se supun controalelor incrucisate preliminare, care vor contribui la cresterea calitatii cererilor de plata. Art.11 din OMADR nr. 619/2015, modificat si completat prin OMADR nr.234/2016, prevede:

In sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, fermierii care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata pot sa nu le declare, cu conditia ca suprafata insumata a acestor parcele sa nu depaseasca un hectar. (22) Pentru a veni in sprijinul fermierilor si pentru cresterea calitatii cererilor de plata, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plata sunt supuse unor verificari preliminare incrucisate, asa cum sunt mentionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

Rezultatele verificarilor preliminare incrucisate se notifica fermierului de catre APIA in termen de 26 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a cererii unice de plata mentionata la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

In termen de maximum 35 de zile calendaristice dupa data-limita a depunerii cererii unice de plata, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unica de plata in aplicatia IPA online, fara penalitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE