Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, va participa, mâine, la semnarea finanțării Proiectului Regional de Investiții Constanța – Ilfov, realizat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu și cofinanțat din Fondul de Coeziune.

Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov”, în valoare de 49,7 milioane de euro, cuprinde 5 contracte de lucrări și 2 contracte de servicii, fiind finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (2007 – 2013), Axa prioritară 1.

Investițiile la nivelul sistemului de alimentare cu apă potabilă cuprinse în acest program constau în realizarea a 95 km de rețea, executarea a 19 foraje pentru puțuri de adâncime medie, construcția a două stații de pompare cu funcționare automată, a trei rezervoare cu o capacitate totală de înmagazinare a apei de 1.900 mc, a 3 stații de tratare a apei potabile, dar și realizarea a 7.400 de branșamente noi la rețeaua de apă potabilă.