Calitatea de fermier activ este strans legata de accesarea subventiilor agricole, prin urmare este de un interes extrem de important pentru producatorii romani. Ce inseamna mai exact acest lucru si ce conditii trebuie sa respecte fermierii.

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii platilor directe si a masurilor de dezvoltare rurala prevazute laart. 33 alin.(2) lit.b) si c) din ordonantasunt fermierii activi, persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit legislatiei in vigoare.

In categoria beneficiarilor de plati se incadreaza si cooperativele agricole prevazute la art. 6 lit. e) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si grupurile de producatori care desfasoara activitate agricola.

Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e) din O.U.G. nr. 3/2015, este fermier activ si poate beneficia de plati directe.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fermierii pentru a dovedi calitatea de fermier activ sunt prevazute in art. 6 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si in Cap. IV – Fermierul activ din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificari si completari ulterioare.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care ar fi depasit cuantumul de 5000 euro se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, sau intreprinderile familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit conform prevederilor art. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 44/2008.

Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5000 euro si care nu se inregistreaza conform prevederilor de mai sus, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea urmatoarelor conditii (art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015) :

  • – cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal, pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile sau
  • – veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5.000 euro sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care din documentul de inregistrare la ONRC nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze dovezile verificabile din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015,pentru persoane juridice.

In situatia persoanelor juridice care nu detin cod CAEN/statut/act de infiintare din care sa rezulte ca desfasoara activitate agricola, dovezile verificabile sunt situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale, din care rezulta venitul total realizat in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola.

Fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului si din ale/al caror acte de infiintare/act constitutiv/statut/regulament de organizare si functionare al statiunii de cercetare si a celor aflate in subordinea universitatilor reiese ca desfasoara activitate agricola sunt fermieri activi.

In cazul in care din actul de infiintare/actul constitutiv/statutul/regulamentul de organizare si functionare al statiunii de cercetare si a celor aflate in subordinea universitatilor nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015, pentru persoane juridice.

Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5000 euro si care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere pot fi considerate fermier activ daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativteritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Conform prevederilor O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificari si completari ulterioare: Fermierii care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe care care nu ar fi depasit cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) – (4) din ordonanta si daca din documentele depuse, respectiv certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de infiintare/act constitutiv/statut reiese ca desfasoara activitate agricola. Lista codurilor CAEN aferente activitatii agricole este prevazuta in anexa la Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011 – 016.

In acest sens, fermierii care nu se regasesc in prevederile art. 6 alin. (5) si (6) din O.U.G. nr. 3/2015, dar care au cel putin un cod CAEN (principal sau secundar) de activitate agricola, sunt fermieri activi si nu trebuie sa prezinte dovezile verificabile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) si b) din. O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii care depun cererea unica de plata in calitate de persoana fizica si ulterior opteaza pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanta (se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola), pentru a respecta conditia de fermier activ, trebuie sa prezinte la APIA documentele prevazute la art.17 alin. (1) dinO.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare(respectiv certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de infiintare/actul constitutiv/statut din care reiese ca desfasoara activitatea agricolala)la depunerea notificarii privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai tarziu de data de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.

Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ prin inregistrare la ONRC ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola.

Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, care nu seinregistreaza la ONRC, potrivit prevederilor de la alin. (2), trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.Dovezile verificabile pentru indeplinirea calitatii de fermier activ trebuie sa fie prezentate la APIA nu mai tarziu de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.

Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (41) din O.UG. nr.3/2015, respectiv:

  • – sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola ( au cod CAEN principal sau secundar). In cazul in care, din inregistrarea la ONRC nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015,
  • – fermierii care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015

Fermierii persoane juridice, pentru a respecta conditia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul MADR nr. 619/2015, trebuie sa prezinte la APIA, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere, dovezile verificabile pentru indeplinirea calitatii de fermier activ.

Persoanele fizice care nu au optat pentru inscrierea la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezinta urmatoarele dovezi verificabile:

  • “a) Formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vigoare la data depunerii formularului, depus de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit si decizia de impunere emisa de unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice; sau
  • b)Formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vigoare la data depunerii formularului, depus de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla; si
  • – documente justificative eliberate de platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, intermediari, societati de administrare a investitiilor sau alti platitori de venit, dupa caz si
  • – adeverinta eliberata de ANAF privind veniturile totale realizate in anul precedent anului de cerere.

In cazul in care intervin modificari ale formularelor 200 ”Declaratie privind veniturile realizate din Romania” si 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”, se vor depune formularele corespunzatoare modificarilor intervenite, pana la data de 1 septembrie a anului de cerere. Conform articolului 19 alin(3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor de fermier activ de catre fermierii persoane fizice se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.

In situatia persoanelor juridice care nu detin cod CAEN/statut/act de infiintare din care sa rezulte ca desfasoara activitate agricola, dovezile verificabile sunt situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale, din care rezulta venitul total realizat in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata.

Dovezile verificabile sunt:

  • – formularul ,,date informative” (cod 30) aprobat anual prin ordin al Ministrului Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cu modificarile si completarile ulterioare care cuprinde indicatorul ,,venituri din activitati agricole”,
  • – formularul ,,Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin ordin al Ministrului Finantelor

Publice privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice care cuprinde indicatorul ,,venituri totale”.

Dovezile verificabile pe care le prezinta persoanele juridice care nu sunt inregistrate la ONRC si din ale caror acte de infiintare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea principala agricola, sunt, dupa caz, urmatoarele: bilant contabil conform Legii 82/1991 a contabilitatii; jurnalul de venituri si cheltuieli; contul de executie a bugetului institutiei publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor de fermier activ de catre fermierii persoane juridice se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie a anului urmator anului de cerere.