Cum să cumperi pământ cu credit garantat de stat și avans de doar 10%

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul a aprobat o ordonanță care modifică mai multe acte normative cu privire la sectorul agricol, care, printre altele, le va permite tuturor fermierilor care sunt în baza de date la APIA să acceseze credite cu avans de doar 10%, garantate de stat, pentru achiziția de teren agricol.

„Cea mai importantă modificare se referă la faptul că dăm posibilitatea celor care vor să cumpere teren să o facă numai cu un avans de 10%, jumătate din diferență fiind garantată de Fondul de Garantare iar cealaltă jumătate cu terenul respectiv. Extindem baza celor care pot să acceseze astfel de facilități. Până acum erau doar cei trecuți în contracte de arendă. Acum mărim la toți cei care sunt în baza de date la APIA, deci un milion și ceva de fermieri care an de an cer acea plată pe suprafață. Toți vor avea posibilitatea să beneficieze de aceste facilități. Este o preocupare a noastră pentru că și în achiziția de teren au nevoie de un sprijin dar și în partea de cofinanțare a fondurilor europene au nevoie de un sprijin, deci de un acces mult mai ușor la partea de garantare și de creditare”, a spus ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Potrivit OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, MADR va sprijini financiar achiziția de teren agricol, respectiv terenurile agricole productive ca terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pășunile, fânețele, serele, solariile, răsadnițele și altele asemenea, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive, amenajate și folosite pentru producția agricolă.

Conform OUG nr. 43/2013 , achiziția de teren reprezintă cumpărarea de teren agricol, în vederea creșterii suprafeței exploatate în următoarele situații:

  • cumpărarea de la proprietar a terenului agricol aflat în arendă de către arendaș persoană fizică sau juridică, până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha în proprietate/exploatație, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului;
  • cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care au în exploatare teren agricol conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în vederea extinderii suprafeței agricole exploatate în scopul înființării/rentabilizării fermelor de familie.

Ca urmare a adoptării azi a ordonanței de urgență, toți fermierii care sunt în baza de date la APIA vor putea accesa credite cu avans de doar 10%, garantate de stat, pentru achiziția de teren agricol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE