Cum sa construim o pensiune agroturistica prin fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, AFIR ofera un sprijin nerambursabil, persoanelor care doresc sa-si infiinteze o pensiune agroturistica intr-o zona rurala.

Valoarea sprijinului va fi de maximum 90% din costul total al proiectului insa nu va depasi 200.000 euro pe beneficiar, pe durata a trei ani fiscali. Prin aceasta submasura se doreste stimularea mediului de afaceri din mediul rural, dezvoltarea activitatilor neagricole existente, cresterea veniturilor populatiei rurale sau crearea de locuri de munca.

De asemenea, submasura mai urmareste sa reduca diferentele dintre mediul urban si rural dar si diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati neagricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.

Cine poate accesa sprijinul

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:

– Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;

– Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

In functie de forma de organizare, beneficiarii eligibili sunt: persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata, societati comerciale cu capital privat, societati agricole, societati cooperative agricole de gradul 1.

Accesarea sprijinului pentru construirea unei pensiuni; conditii

– Beneficiarul/solicitantul trebuie sa desfasoare o activitate agricola – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi – la momentul depunerii cererii de finantare

– Exploatatia agricola aferenta agropensiunii trebuie sa fie amplasata pe raza aceleiasi unitati administrativ – teritoriale (comuna) cu amplasamentul pe care se va realiza si investitia

– Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margareta

– In pensiunile agroturistice, turistilor li se ofera masa preparata din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producatori autorizati de pe plan local iar gazdele se ocupa direct de primirea turistilor si de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care il petrec la pensiune

– Pe toata perioada de valabilitate a contractului si in perioada de monitorizare, in cadrul pensiunilor agroturistice se va desfasura cel putin o activitate legata de agricultura

– Beneficiarii acestei submasuri vor depune in perioada de monitorizare, anual, Raportul de monitorizare, pentru proiectele care vizeaza infiintarea si dezvoltarea agropensiunilor, la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale

– Planurile de arhitectura – planurile nivelurilor, sectiunile pentru principalele obiecte de constructii si de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic vor avea in vedere si Norma Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

– Pensiunea agroturistica este o structura de primire turistica, avand o capacitate de cazare de pana la 8 camere, functionand in locuintele cetatenilor sau in cladire independenta, care asigura in spatii special amenajate cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei, precum si posibilitatea participarii la activitati gospodaresti sau mestesugaresti.

– Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale protejate. In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de ultima transa de plata, proiectul devine neeligibil.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE