Cum puteti folosi noul carnet de viticultor pentru a va comercializa productia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect legislativ pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si utilizarea acestuia in scopul comercializarii productiei de struguri pentru vin.

Carnetul de viticultor se vizeaza anual de catre Directiile pentru Agricultura Judetene sau a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare D.A.J., dupa verificarea, la data eliberarii, a datelor inscrise in Registrul Plantatiilor Viticole, denumit in continuare R.P.V.

Cultivatorii de vita de vie din soiuri nobile de vin, indiferent de suprafata inscrisa in Registrul Plantatiilor Viticole, ce comercializeaza productia de struguri pentru vin din propria recolta catre persoane fizice si/sau juridice, au obligatia detinerii si completarii carnetului de viticultor.

Carnetul de viticultor va avea forma dreptunghiulara cu dimensiunile de 200 mm/100 mm si va fi alcatuit din foi fixe, autocopiative, inscrise cu seria ce reprezinta indicativul rutier al judetului si numerotate cu 3 cifre incepand cu 001 pentru fiecare serie, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

Prima fila a carnetului de viticultor al carei model este prevazut in anexa nr. 2 contine suprafetele cultivate cu vita-de-vie, totale si defalcate pe soiuri sau amestec de soiuri, este vizata de consilierul cu atributii de operare in Registrul Plantatiilor Viticole din judetul respectiv si asumata prin semnatura de cultivator si este nedetasabila.

Completarea filelor din cuprinsul carnetului de viticultor se va face cu caractere lizibile si de nesters, iar eliberarea originalului din fila aferenta fiecarui transport este obligatorie pentru fiecare cantitate de struguri de vin in momentul livrarii catre fiecare beneficiar, persoana fizica sau juridica.

Se excepteaza de la completarea filei din carnetul de viticultor pentru transportul strugurilor din soiuri nobile pentru vin din productia proprie producatorii care vinifica intreaga cantitate de struguri in spatiile de vinificare proprii.

Carnetele de viticultor se tiparesc de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din bugetul propriu si sunt puse la dispozitia cultivatorilor care exploateaza aceste suprafete, prin intermediul Directiilor pentru Agricultura Judetene si a Municipiului Bucuresti.

Contravaloarea carnetelor de viticultor se incaseaza de la solicitanti de catre Directiile pentru Agricultura Judetene si a Municipiului Bucuresti, care vireaza aceste sume in contul MADR, in vederea reintregirii bugetului.

In vederea eliberarii carnetului de viticultor, solicitantii vor depune la D.A.J o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 4, in care vor mentiona productia de struguri din soiuri nobile pentru vin, pe fiecare soi detinut in cultura si campanie viticola.

Evidenta carnetelor de viticultor distribuite de D.A.J catre viticultori se va tine intr-un registru special deschis in acest sens, fiecare carnet de viticultor primind un numar de identificare ce va fi inscris pe coperta carnetului de viticultor, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

Comerciantii care achizitioneaza struguri din soiuri nobile pentru vin in vederea comercializarii acestora catre procesatori au obligatia intocmirii unui centralizator al cantitatilor predate catre acestia si transmiterea filelor originale aferente fiecarui transport, catre procesator, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.

Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi insotit in mod obligatoriu, de la cultivator pana la centrul de procesare, de fila din carnetul de viticultor, in original, corespunzatoare cantitatilor transportate.

Pentru toate cantitatile de struguri din soiuri nobile pentru vin achizitionate de la cultivatori si/sau comercianti, unitatile de procesare au obligatia sa retina filele originale ale fiecarui transport care se vor inregistra in registrul de intrari/iesiri pentru strugurii receptionati.

Filele originale din carnetul de viticultor ce au insotit transporturile de struguri din soiuri nobile pentru vin achizitionati de catre procesatori, precum si copia acestora ramasa la cultivatori se pastreaza si se arhiveaza de catre acestia minimum 5 ani de la incheierea anului viticol in care au fost emise.

Orice transport al unor cantitati de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activitati comerciale care nu este insotit de fila originala din carnetul de viticultor, in care sa fie inscrise corect si complet datele prevazute in rubricile acesteia, se considera transport ilicit, aplicandu-se in acest caz masurile prevazute pentru astfel de situatii de catre organele abilitate prin lege.

Verificarea si controlul respectarii prevederilor prezentului ordin se fac de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin consilierii cu atributii de inspectii in domeniul vitivinicol din cadrul D.A.J.

Nerespectarea de catre producatorii prevazuti la art. 2 alin. (1) si procesatorii de struguri pentru vin a prevederilor prezentului ordin privind evidenta produselor vitivinicole se sanctioneaza potrivit art. 65 din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 164/2015.

La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin, se abroga Ordinul nr. 487 / 2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 526 din data de 30 iulie 2009.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE