ANSVSA

Cum puteti construi un abator autorizat, cu fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

O problema majora in zootehnia romaneasca este numarul mic de abatoare, lucru care ingreuneaza foarte mult valorificarea animalelor. Este important de spus ca exista fonduri europene care va pot sprijini in construirea unui abator autorizat, mai exact prin intermediul Submasurii 4.2 „Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole”.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2 sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari) cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile /operatiunile eligibile prevazute prin submasura
  • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I;
  • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei
  • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
  • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020
  • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara
  • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;

– constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare2 – depozitare (materie prima /produse – sortare – conditionare – procesare – comercializare);

– constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc.;

– pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de sectie, spatiu pentru servirea mesei etc.;

Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;

Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde* impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

Cheltuielile privind conformarea la standarde vor fi eligibile incepând cu momentul aparitiei de noi standarde in domeniul agro-alimentar, inainte sa devina obligatorii pentru unitatea de procesare.

Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);

Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:

• Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;

• Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;

• Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului), creare marca inregistrata/brand.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE