mangalita

Cum puteti beneficia de bani de la stat pentru rasele Bazna si Mangalita

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect legislativ privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de suine in vederea producerii carnii de porc din rasele autohtone Bazna si Mangalita”.

Schema de ajutor de minimis se acorda sub forma de purcei subventionati intreprinderilor din domeniul zootehnic care isi desfasoara activitatea in sectorul productiei primare, pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de suine in vederea producerii carnii de porc din rasele autohtone Bazna si Mangalita, denumit in continuare Program, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita catre un procesator.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt intreprinderile/ intreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) si c) si h), crescatori de porcine din rasele autohtone Bazna si Mangalita.

Pentru a fi eligibili in cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea Programului, beneficiarii, asa cum sunt enumerati la art.4 alin. (2), trebuie sa detina exploatatii inregistrate/autorizate sanitar veterinar.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis prevazut la art.4 alin.(1), beneficiarii prevazuti la art.4 alin. (2), trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

  • a) sa incheie un contract cu un procesator autorizat sanitar veterinar, conform modelului prevazut la anexa nr. 1.
  • b) sa primeasca cu titlu gratuit, un numar par de purcei, minim 2, de la un procesator cu care are incheiat contract;
  • c) sa livreze minimum 50% din purceii primiti cu titlu gratuit, la procesatorul cu care a incheiat contract, la o greutate, in viu, de minim 130 kg/cap;
  • d) sa respecte structura ratiei furajere stabilita in contractul cu procesatorul, al carui model – cadru este prevazut in anexa nr.2.
  • e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, asa cum sunt definiti la art.3 lit.g), trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) Sa detina material de prasila cu certificat de origine care sa fie inscris in registrul unic. b) sa furnizeze purcei catre procesator, pe baza de documente fiscale, la greutate minima de 10 kg; c) purceii prevazuti la lit.a) sa fie identificati potrivit legislatiei in vigoare.

Procesatorii, asa cum sunt definiti la art.3 lit.i), trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, pe baza documentelor fiscale, si ii transporta la beneficiari; b) incheie contract cu beneficiarii pentru cresterea si ingrasarea purceilor (conform anexei nr. 1); c) preiau de la beneficiari, in vederea abatorizarii si procesarii, cel putin 50% din efectivul de purcei destinat ingrasarii, in baza contractului, la o greutate minima, in viu, de 130 kg/cap, d) platesc beneficiarului pretul stabilit prin contract.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda este de 250 lei/cap.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor art. 5, alin.(2), beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobânzi si penalitati de intârziere de la data incasarii acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se platesc furnizorilor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita lunar pentru purceii livrati.

Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2018-2020 se asigura din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânatoare”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 “Transferuri catre institutii publice”

Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 1 milion euro si se asigura din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pentru anii urmatori valoarea ajutorului precum si perioada de inscriere in program se aproba prin Hotarare a Guvernului.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri,furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, crescatorii de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita si procesatorii, in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr.9, solicita inscrierea in Program.

Cererea prevazuta la alin.(1) se depune la directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, de pe raza judetului in care au sediu sau domiciliul, dupa caz, insotita de urmatoarele documente:

  • a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • b) copie de pe avizul/autorizatia sanitara veterinara, in functie de activitatea desfaturata;
  • c) dovada cont activ de disponibilitati banca/trezorerie, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita.

Furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita notifica directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la numarul de purcei intarcati cu greutatea minima de 10 kg, pentru livrare.

Directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti notifica procesatorul cu privire la furnizorul de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita precum si numarul de purcei disponibili pentru livrare si ii transmite acestuia lista cu beneficiarii inscrisi in Program impreuna cu plafoanele disponibile pentru acordarea ajutorului de minimis pe beneficiar, calculate potrivit art11 alin.(5).

Versiunea integrala a proiectului de Hotarare de Guvern se poate consulta pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE