Cum puteti beneficia de ANT pentru bovine, sectorul lapte

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de vaci pot beneficia in acest an de schema decuplata de producție, specia bovine, sectorul lapte (ANTZ 7-L), in cadrul Cererii unice APIA, aferenta Campaniei 2018.

Condiții de eligibilitate

Pentru fermierul, crescator de bovine, inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 01.04.2015:

a) la data solicitarii ANTZ 7-L, in exploatația cu cod ANSVSA din cerere exista cel puțin un animal identificat și inregistrat in RNE, in conformitate cu legislația sanitara veterinara in vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;

b) fermierul este inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul 2014-2015;

c) fermierul a livrat și/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinţa.

Pentru fermierul, crescator de bovine, care nu este inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 01.04.2015 și care a obținut in anii anteriori un drept ANTZ 7-L pe exploatația cu cod ANSVSA din cerere:

d) la data solicitarii ANTZ 7-L, in exploatația cu cod ANSVSA din cerere exista cel puțin un animal identificat și inregistrat in RNE, in conformitate cu legislația sanitara veterinara in vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;

e) fermierul beneficiaza de cantitatea pentru care a obținut un drept in anii anteriori (de minim 3 tone lapte comercializat in perioada de referința 01 aprilie 2015 – 29 februarie 2016 / 01.03.2016 – 28.02.2017).

Pentru fermierul, crescator de bovine care nu este inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 01.04.2015 și care nu a obținut un drept in anii anteriori pe exploatația cu cod ANSVSA din cerere:

a) la data solicitarii ANTZ 7-L, in exploatația cu cod ANSVSA din cerere exista cel puțin un animal identificat și inregistrat in RNE, in conformitate cu legislația sanitara veterinara in vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine;

b) fermierul a livrat si/sau a vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in perioada de referința 01.03.2017 – 28.02.2018, conform documentelor specifice care insoţesc cererea unica de plata.

Alte condiții de acordare:

nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea ANTZ 7-L, precum si inscrierea cu intenţie in formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale;

orice cerere de plata poate fi retrasa total sau parțial, in scris, in orice moment, mai puţin in situaţiile in care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitatile din cererea sa de sprijin, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr.809/2014;

in cazul constatarii unor nereguli/fraude, A.P.I.A. intreprinde demersurile necesare recuperarii sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si/sau aplica prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

nu se acorda nici o plata daca se stabilește ca au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea plaţilor aferente schemelor de plata, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/masuri de plata conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curţii de Conturi a Romaniei si alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii unice de plata precum și documentele aflate in legatura cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).

Fermierul trebuie sa declare:

datele inscrise in formularul de cerere privind solicitarea ANTZ 7-L si in documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte si valabile. in caz contrar inţeleg si-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plata si voi suporta rigorile prevederilor legale in vigoare;

sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date APIA, procesate si verificate in vederea calcularii plaţii si transmise autoritaţilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice si sunt de acord sa fie facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001;

am depus la dosarul cererii documentele generale și specifice ANTZ 7-L in conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificarile și completarile ulterioare. in caz contrar inţeleg si-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plata;

am fost informat asupra condiţiilor de eligibilitate si am primit un exemplar din ANGAJAMENTE ŞI DECLARAtII.

Fermierul se angajeaza:

sa comunic in scris APIA, in termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate in cerere si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cerererii si data acordarii plaţii (conform art. 8 alin.(1) litera i din OUG 3/2015, cu modificari si completari). in caz contrar inţeleg si-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plata;

sa respect toate condiţiile de eligibilitate si modalitațile de acordare a ANTZ 7-L, de care am luat cunostința. in caz contrar inţeleg si-mi asum respingerea schemei ANTZ 7-L de la plata;

sa pun la dispoziția APIA in orice moment toate documentele solicitate.

Fermierii pot depune la centrele APIA, pana la 15 mai, inclusiv, Cererea unica aferenta Campaniei 2018, prin care pot beneficia de subventii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE